Hem Mixat Boverket beräknar bostadsbristen

Boverket beräknar bostadsbristen

ingång

Under tisdagen lämnade Boverket en rapport om bostadsbristen till regeringen. Av den framgår att 462 000 hushåll i landet är trångbodda och att 56 000 av dem även har en ansträngd boendeekonomi.

– De här beräkningarna ger alla aktörer på bostadsmarknaden och inte minst landets kommuner, regering och riksdag, en bra bild av hur bostadsbristen ser ut och vilka hushåll som främst är drabbade, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör vid Boverket.

I rapporten redovisar Boverket nya beräkningar av hur stor bostadsbristen är i landet, i regioner och i större och mindre kommuner.

– Jag tycker att det är dags att på allvar diskutera hur vi ska få fram fler bostäder för trångbodda, unga vuxna och hushåll med ansträngd boendeekonomi. För att möta detta behöver Sverige en mer tydlig social bostadspolitik. Det viktiga nu är att vi går från ord till handling, säger Anders Sjelvgren.

Boverket har haft regeringens uppdrag att ta fram ett förslag på hur bedömningar av bostadsbristen kan genomföras varje år. Boverket har tagit fram en beräkningsmodell där antalet hushåll som saknar en rimlig bostad beräknas på nationell, regional och lokal nivå.

– Vi väljer att analysera landets bostadsbrist genom att undersöka hur många hushåll som har en otillräcklig boendestandard i förhållande till vad som bedöms vara rimligt, säger Tor Borg, bostadsanalytiker vid Boverket, och fortsätter:

– De två mått som sannolikt bäst sammanfattar bostadsbristen är antalet trångbodda hushåll och antalet hushåll med ansträngd boendeekonomi. Drygt en procent av hushållen är både trångbodda och har en ansträngd boendeekonomi.


Läs mer på boverket.se:

Öppna data – Bedömning av bostadsbrist

Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska göras (pdf)