Hem Fråga Experten Fråga Experten: Oisolerad betongplatta?

Fråga Experten: Oisolerad betongplatta?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag har köpt en tomt där det stod ett hus som brann ner för några år sedan. Men på tomten står ett litet hus på ca 40 kvm, byggt på 30-talet som agerat som bod/verkstad. Tanken är att renovera till ett fritidshus.
Huset står på en, vad jag skulle gissa, oisolerad betongplatta. Jag skulle vilja jämna av plattan och lägga ett trägolv ovanpå.

Jag undrar nu hur jag ska tänka kring detta?
1.1 Är det bara att flytspackla och därefter lägga plankgolvet ovanpå?
1.2 Primer ja/nej? Har hört någonstans att det ibland inte ska användas primer om plattan är oisolerad.
1.3 Ska jag lägga ångspärr eller liknande mellan flyt och golv? Eller är det precis så jag inte borde göra eftersom plattan är oisolerad? Eller måste jag bila upp plattan, gräva ur, isolera med cellplast, armera och gjuta en ny platta?
/Micke

Med en oisolerad platta på mark, utan underliggande fuktspärr (plastfolie), brukar man anta att det är 100% RF under plattan och att detta ger en fukttransport in i rummet. Är utrymmet uppvärmt kommer denna transport öka.

Om marken är torr och väl dränerad, eller huset står på en ”bergknalle”, behöver markfukten inte vara problematisk. Har man underliggande isolering ger temperaturprofil normalt en fuktrasport ner i plattan istället. Dessutom ger isoleringen lägre energikostnader och tar bort risken för kondens.

Så för att svara på din fråga:

    1. Att flytspackla i sig är inget problem, men då det inte stoppar markfukten är det inte lämpligt att lägga på ett trägolv (med plastfolie) då det innebär risk för fuktrelaterade problem.
    2. Vissa primer klarar inte kombinationen av fukt och det basiska (alkalier) i betongen och vissa spackel, den kan då brytas ner och skapa emissioner. Kolla med tillverkaren/säljaren av primern vad som gäller. En gammal betongplatta brukar ha låg alkalitet närmast ytan (av karbonatisering) och det finns lågalkaliska spackel man kan använda, varför primer kan funka även om det är fuktigt.
    3. Man kan göra pågjutning med en ångspärr (plastfolie) på den gamla betongen och pss. skapa ett ”flytande” golv, något som kan vara bra för att minska risken för sprickbildning (av minskat tvång). För att detta skall fungera behöver pågjutningen vara lite tjockare, skulle gissa på minst 40 mm med flytspackel/avjämning, och med betong minst 80 mm. Pågjutningen behöver även armeras med ett enklare nät. Plastfolien kommer hindra markfukten att komma upp i plattan, men problematiken med energikostnader och ev. kondens kvarstår.

Så jag skulle föreslå att du istället avjämnar med en cementbaserad produkt som är anpassad för att vara exponerad och sedan bara lägger på en ytbehandling 8typ ”designgolv, industrigolv, mm). Och vill du ha ett ytskikt välj då ett oorganiskt som klarar fukten och eventuellt är lite fuktgenomsläppligt (ex. klinker).

Bättre alternativ (men dyrare) är att få till en underliggande isolering, då genom att lägga på cellplastskivor på befintliga plattan och sedan göra en pågjutning eller ta bort den befintliga plattan och gjuta ny. På detta kan du sedan lägga trägolv (med plastfolie) utan problem, samt möjlighet att gjuta in golvvärme.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group