Hem Mixat Kontroller motverkar kriminalitet

Kontroller motverkar kriminalitet

Arbetsmiljöverket

Under två veckor har åtta myndigheter genomfört oanmälda kontroller på företag inom bland annat byggbranschen. Vid påhälsningarna upptäcktes farliga arbetsmiljöer, svart arbetskraft och misstänkta bidragsbrott.

– Det är helt oacceptabelt att vi har människor som riskerar liv och hälsa på sina arbeten. Resultaten visar att vi behöver fortsätta att göra nationella insatser, där flera myndigheter jobbar tillsammans för att driva bort de oseriösa företagen, säger Arne Alfredsson, tf. chef på Arbetsmiljöverket.

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Skatteverket och fem andra myndigheter i uppdrag att utveckla effektiva metoder för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

På två veckor kontrollerades drygt 150 företag runtom i landet, varav omkring 100 inom byggbranschen. Bland annat upptäcktes brister i arbetsmiljön hos ungefär hälften av de inspekterade företagen. Totalt upptäcktes över 230 olika arbetsmiljörisker och ett 30-tal var så allvarliga att Arbetsmiljöverket beslutade om ett omedelbart arbetsförbud.

“Vi behöver fortsätta att göra nationella insatser”

Förutom att Arbetsmiljöverket har hittat ett 20-tal fall av misstänkta brott mot utstationeringslagen om utländsk arbetskraft rapporteras om obefintliga fallskydd, farliga maskiner och ohälsosamt damm.

– Resultaten av vår insats visar verkligen att vissa branscher har problem med svart arbetskraft och människor som riskerar att utnyttjas. Tillsammans kan vi myndigheter komma åt de oseriösa företagen från olika håll, det är en styrka, säger Johan Winberg, poliskommissarie vid Polismyndigheten.

Sängar och hygienartiklar på byggarna vittnar om människor som bor på jobbet. 30 personer som saknar rätt att arbeta i Sverige har omhändertagits och fem personer kan vara offer för människohandel. Inspektionerna har även lett till att flera fall av misstänkt bidragsbrott utreds.

Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket, välkomnar kontrollerna:

– Det är bra att vi har kommit igång igen efter den nedgång som varit på grund av coronaviruset. Företag som gör rätt ska inte konkurreras ut av företag som bryter mot regler eller ägnar sig åt ren arbetslivskriminalitet.