Hem Arkitektur Kreativt tänkande bakom Sthlm New

Kreativt tänkande bakom Sthlm New

Sthlm New

Utvecklingen av Sthlm New skapar ett nytt kreativt affärsdistrikt i ett gammalt industrihamnområde vid Hammarby kanal. Men en byggnad på 27 våningar skapar utmaningar i form av vindlaster.

Projektet, som är utvecklat och uppfört av Skanska, ska locka innovativa företag med en ”kaxig, urban atmosfär”. En kreativ arkitektur på en exponerad plats nära omfattande infrastruktur kräver dock noggranna förberedelser. Höjden ger stora vindlaster vilket resulterar i att byggnaden utsätts för stora dragkrafter som behöver beaktas i konstruktionen. Med en efterspänd lösning med vertikal spännarmering möjliggörs en strukturell funktion för den originella designen.

– De varierade ingenjörslösningarna som är designade och utförda av CCL Spännarmering överträffade inte bara de strukturella utmaningarna, utan tillförde även fördelar för byggbarheten och ett positivt bidrag till att reducera projektets miljöpåverkan, säger Kajsa Hedskog, projektchef på Skanska.

Det mest framträdande landmärket i Sthlm New-projektet är den 27 våningar höga skrapan Sthlm 01. Sauerbruch & Hutton, som står för arkitekturen i samarbete med BAU och konstruktörer från WSP, har fått ta hänsyn till att byggnaden är belägen nära en trafikerad väg på en avgränsad plats och dessutom har en ovanlig geometri med en ökad volym högre upp. Den har skapats för att som en av Stockholms högsta byggnader och unikt landmärke bli sedd och igenkänd från långt håll.

Foderrör borrades till berggrunden för att installera 150 millimeter homogena stålkärnor med varierande längd samt för bergförankringar. Bergförankringarna installerades för att pressa byggnadens 2,5 meter tjocka fundament mot stålkärnona och på så sätt låsa fast grundläggningen mot berget.

Den spännarmerade förankringen av fundamentet till de underliggande pålarna var tillräcklig för att klara de vertikala lasterna från Sthlm 01.

Skrapan har bara en kärna, vilken speglar byggnadens sexkantiga geometri, och är platsgjuten. Denna kärna tar allt böjmoment för konstruktionen medan ett antal stålpelare fördelar de vertikala lasterna till fundamentets bottenplatta och vidare till pålarna.

”Ett positivt bidrag till att reducera projektets miljöpåverkan”

Om kärnan hade byggts med konventionella konstruktionsmetoder hade det krävts betydligt tjockare väggar samtidigt som byggnadens elegans hade minskat och den möjliga uthyrningsbara ytan på varje våningsplan reducerats. Genom att utforma kärnans väggar till att bestå av efterspänd betong var det möjligt för CCL-gruppen att konstruera en reducerad väggtjocklek samtidigt som man beaktar den dragkraft som uppstår av vindkrafterna.

Foderrören för den vertikala spännarmeringen installerades i samband med att väggarna armerades inför gjutning. Väggarna är tjockare i de nedre delarna av byggnaden och börjar med en tjocklek om 700 millimeter från bottennivå till våning tolv för att sedan bli 550 millimeter mellan våning 13 och 18 och för att sedan successivt avta till 250 millimeter.

Spännarmeringen designades med passivt ingjutna förankringar i fundamentet under nivån för bergstagens aktiva förankringar vilket möjliggör en kraftöverföring från konstruktionens överbyggnad till konstruktionens grundläggning vidare till berggrunden.

Vid varje väggtjockleksminsking spände CCL-gruppen förankringar som slutade på det aktuella våningsplanet. Detta var koordinerat i projektets produktionstidplan för att kunna använda sig av den plattform som följer med klätterformen som arbetsplattform för de domkrafter som används vid uppspänning.

När uppspänningen var gjord kunde klätterformen fortsätta sin resa och injekteringen utfördes från en lägre nivå i klätterformen. På det sättet kunde injekteringen utföras utan att påverka projektets tidplan.

Att använda vertikal efterspänd spännarmering för byggnadens kärna möjliggjorde byggandet med färre stålpelare och mindre betong. Det bidrog till reducerad råmaterialåtgång vilket går i linje med LEED Platinum-ambitionerna i projektet.