Hem Fråga Experten Fråga Experten: Taket som terass?

Fråga Experten: Taket som terass?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi ska bygga en terass med gjutet betonggolv och klinker/granitsten som beläggning. Under terassen kommer det bli boyta. Hur leder jag bort regnvatten från betongterassen så det inte blir ståendes?
/Karin

Att använda taket som terrass/altan är ganska vanlig lösning. Någon typ av tätning brukar behövas om man inte skall få fukt/vatten som tränger ner. Betongkonstruktioner är sällan helt täta, främst i fogar eller av att betongens krympning gör att det uppstår sprickor. Har men en betong med högt vatten-cement-tal (vct över 0,60) är den kanske inte heller tillräckligt tät i sig.

Platta tak är ofta en ”riskkonstruktion”. Om det är ett garage under kan man kanske acceptabelt ett visst fuktgenomslag (inte att det droppar vatten) , men om det är bostadsyta bör den vara helt torr insida. Det finns olika metoder och preparat för att få till denna tätning, det kan vara att lägga på en tak/tjärpapp, membran, duk, tätskikt, epoxi, plåt, mm, och bör ligga på utsidan (tätad insida inte lämpligt).

Som regel är annars en 2-stegs lösning att föredra, dvs. att man har en mellanliggande ventilerad luftspalt. Även om konstruktionen är tät i sig är det lämpligt att få till avrinning och bra bortledning av vattnet. Inte minst för att inte få missfärgningar (smuts) av stående vatten.

Lämplig lutning på fallet kan vara 1% (1:100), och gärna ett par centimeterns utskjutande platta som har ”droppnäsa”. Detta kan göras när man gjuter bjälklaget, alternativt kan man spackla upp fallet i efterhand. Betongen och eventuellt spackel bör vara anpassade för att vara utomhus (cyklisk frysning i fuktig miljö).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Concrete Group