Hem Mixat “En lång historik av täta samarbeten”

“En lång historik av täta samarbeten”

Thomas Betong

Thomas Betong AB ska leverera all betong och rådgivnings-, support- och pumptjänster till Västlänkens deletapp Korsvägen. Avtalet omfattar leveranser om totalt 220 000 kubikmeter.

Ett avtal är tecknat med NCC och det tyska byggbolaget Wayss & Freytag genom handelsbolaget West Link Contractors. NCC och är Wayss & Freytag är upphandlade av Trafikverket för att utföra Västlänkens deletapp Korsvägen.

– Vi har en lång historik av täta samarbeten med NCC. Nu ser vi fram emot att leverera skräddarsydda produkter och bidra med vår expertis under resterande del av projektet, säger Joakim Bjelkstam, Affärsområdeschef Betong på Thomas Betong.

NCC har som mål att reducera byggprojektets klimatpåverkan med minst 25 procent jämfört med utgångsläget. Thomas Betong kommer att leverera flera olika typer av klimatförbättrad betong som är framtagna för projektets förutsättningar. En av dessa är Thomagrön som har upp till 50% lägre klimatpåverkan jämfört med traditionell betong.

– Vi har erbjudit våra kunder klimatförbättrad betong sedan 2012. I ett projekt som ska underlätta kollektivt resande och därmed minskad klimatpåverkan känns det extra bra, och på ett sätt självklart, att även själva konstruktionens klimatavtryck blir så lågt som möjligt, säger Joakim Bjelkstam.

“Vi har erbjudit våra kunder klimatförbättrad betong sedan 2012.”

Avtalet med West Link Contractors gäller den totala volymen fabriksbetong för etappen, cirka 220 000 m3, varav cirka 70 procent utgör konstruktionsbetong och resterande del sprutbetong. Thomas Betong levererar sedan tidigare till Västlänkens deletapp Centralen i Göteborg.

Området för utförandet av arbetet är cirka 3000 meter långt med början under Landala och med slut i Almedal. Entreprenaden för etappen består av mark- och anläggningsarbeten för en underjordisk station med uppgångar och installationer samt tågtunnel. Den underjordiska stationen ligger cirka 25 meter under marken där stationen får tre entréer som nås via mellanplan.

– Det finns flera utmaningar i projektet, det rör sig trots allt om en liten yta under jord i centrala Göteborg med både tunnlar och station. Vi har en väldigt kompetent arbetsgrupp som kan hantera både berg och lera och dessutom duktiga leverantörer, exempelvis Thomas Betong, som är experter inom sina områden, säger Per Kinell, projektchef hos West Link Contractors/NCC.