Hem Hållbarhet “Sveriges omställning måste gå snabbare”

“Sveriges omställning måste gå snabbare”

Åsa Domeij
Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi.

Delegationen för cirkulär ekonomi presenterar 33 förslag i ett inspel till regeringens kommande handlingsplan.

– Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi måste gå snabbare, menar delegationens ordförande, Åsa Domeij.

Delegationens inspel innehåller flera förslag för bättre och effektivare utnyttjande av resurser inom bygg och anläggning, bland annat allmänna regler och en handbok för återanvändning av bland annat betong. Bland förslagen finns även ett omställningsbidrag till företag som investerar i cirkulära lösningar.

Delegationen vill se ett nationellt program i handlingsplanen, ett ”Cirkulärt lyft”, som ska vara riktat mot industrin och innehålla metoder för cirkulära arbetsmodeller.

– Det handlar om förändring på systemnivå, ekonomiska incitament och förändringar av kultur och attityder som måste till. Vi lyfter vikten av återbruk och att konsumtionen av nytt måste minska, säger Åsa Domeij.

Enligt delegationen behöver staten behöver vara ett gott exempel och den offentliga upphandlingen stimulera återbruk och förlängda produkt- och materialliv. Dessutom vill Delegationen se ett strafföreläggande för den som inte sorterar bygg- och rivningsavfall enligt EU:s lagstiftning och tydligare krav på användning av återvunnet material i byggsektorn.

Läs hela inspelet på delegationcirkularekonomi.se