Hem Mixat Eco-Betong är guld värt för Swerock

Eco-Betong är guld värt för Swerock

Peter Söderberg, projektledare på Nordbygg, lämnar över priset till Karl-Gunnar Karlsson, vd på Swerock.
Peter Söderberg, projektledare på Nordbygg, lämnar över priset till Karl-Gunnar Karlsson, vd på Swerock.

Swerock vann Nordbyggs Guldmedalj för satsningen på ECO-Betong. Byggindustrins läsare och en jury har utsett till ECO-Betong till 2020 års mest innovativa produktnyhet.

– Jag tror ECO-Betong har fått stor uppmärksamhet tack vare dess egenskaper, där bra prestanda kombineras med minimering av CO2-utsläpp, säger Swerocks vd Karl-Gunnar Karlsson.

Det bindemedel som används till ECO-Betong är en biprodukt från ståltillverkning. Betong där den energikrävande cementen delvis ersätts med slagg är en väl beprövad produkt internationellt och har många tekniska fördelar. Livslängden blir längre och beständigheten högre. Dessutom blir betongen tätare och mer motståndskraftig mot skadliga ämnen

“Vi blir resurseffektiva och säkrar samtidigt vår tillgång på slagg”

– Produkten vi utvecklat underlättar helt enkelt för våra kunder att göra ett klimatförbättrande val. ECO-Betong kan, beroende på typ av användningsområde, minska betongens klimatbelastning med upp till 50 procent, säger Karl-Gunnar Karlsson.

Swerock har via sitt dotterbolag Swecem investerat över 100 miljoner i en fabrik i Oxelösund. Där tas masugnsslagg från SSAB emot lokalt för att sedan granuleras och malas till ett bindemedel.

– Utnyttjandet av en lokal biprodukt är ett bra exempel på hur vi verkar efter Peabs övergripande strategi – ett närproducerat samhällsbyggande. Vi blir resurseffektiva och säkrar samtidigt vår tillgång på slagg, säger Karl-Gunnar Karlsson och fortsätter:

– Genom att ha slaggproduktionen inom landets gränser minskar också behovet av klimatpåverkande transporter markant. I dag importeras slagg från andra länder.