Hem Mixat Sika levererar till vindkraftpark i Dalarna

Sika levererar till vindkraftpark i Dalarna

Sikagrout-3500 WP
Totalt har nio fundament gjutits med Sikagrout-3500 WP.

Sika Sverige levererar undergjutningsbruk till Orrbergets vindkraftpark norr om Laxsjön i Ludvika kommun.

– Byggnationer av vindkraftsparker kräver stor hänsyn till miljön och omkringliggande områden vilket NCC har erfarenhet av genom lång tradition, säger Johan Eriksson, avdelningschef på NCC Infrastructure.

NCC:s uppdrag är att bygga nio stycken vindkraftsfundament, förstärka och förbättra befintliga vägar i området och dessutom anlägga sex kilometer ny väg.

– Nyligen har vi arbetat med vindkraftsparkerna Jädraås i Gävle och Svartnäs i Falun och ser fram emot att även anlägga Orrbergets vindpark tillsammans med OX2, säger Johan Eriksson.

Ytan som tas i anspråk utgörs av fundament och arbetsytor invid varje vindkraftverk. Vägarna som ska byggas uppe på bergen kommer att vara fyra meter breda med utökad bredd i kurvor för att klara de långa transporterna. Gjutning av fundamenten inleddes i april 2019.

– Inom området har vi identifierat olika typer av naturvärden. Vindkraftverken, vägar och elinstallationer har noga utformats i samråd med skogsstyrelsen för att minimera vår påverkan på naturen, säger Anders Sandberg, byggprojektledare på OX2.

Kraven på tryckhållfasthet var utifrån gällande specifikation högt ställda. Sika Sverige levererade en produktlösning med Sikagrout-3500 WP som är speciellt konstruerad för havs- och landbaserade fundamentgjutningar för vindkraftverk.