Hem Mixat “Vi är för många som inte säger ifrån”

“Vi är för många som inte säger ifrån”

Anders Bürger får 2020 års Lars Bergqvist-stipendium
Anders Bürger får 2020 års Lars Bergqvist-stipendium.

Anders Bürger, projektchef på NCC Building i Örebro, får ett stipendium för sitt arbete med Projekt Respekt. Bakom stipendiet står Byggcheferna och stiftelsen Lars Bergqvist.

– En stor del av stipendiet kommer jag dela med de som drivit projektet tillsammans med mig. En annan del kommer gå till ett utvecklingsprojekt i Kenya, säger Anders Bürger.

Enligt motiveringen bakom valet av stipendiat har Projekt Respekt “tagit sig från policydokument till en levande arbetskultur som i ord och handling speglar företagets värdegrund”. Efter att ha vidtagit åtgärder kring fall med sexuella trakasserier startade en arbetsgrupp bestående av tjänstemän, yrkesarbetare och chefer ett projekt för att förstärka värderingarna på arbetsplatsen.

– Jag blev förbannad. Det där ska inte få finnas. Vi måste reagera på de saker som blir fel. Vi är för många som inte säger ifrån. Där tror jag att män i min ålder har störst ansvar.

“Män i min ålder har störst ansvar”

Projekt Respekt genomförs nu vid samtliga arbetsplatser inom NCC Building Örebro/Värmland. I alla byggprojekt får medarbetarna kunskap om vad som händer vid diskriminering och trakasserier; för den som utsätts, för den som tar emot en anmälan och för den som utsätter andra. Sedan blir alla involverade i ett grupparbete där medarbetarna tillsamman lyfter olika frågeställningar.

– Resultatet är att fler vågar ta ställning och säga ifrån vid dåliga beteenden. Majoriteten, vi som vill räknas bland de som är schyssta, måste säga ifrån, inte skratta med eller vara tysta i situationer där det krävs omedelbar reaktion på dåligt beteende, säger Anders Bürger.

Byggcheferna och stiftelsen Lars Bergqvist som varje år delar ut 60 000 kronor för ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnad.

– Syftet med Lars Bergqvist-stipendiet är att inspirera och uppmuntra med goda exempel som andra kan ta hjälp av i sin vardag. Och som bidrar till att göra samhällsbyggnad till en bransch för alla som drömmer om en yrkesframtid här, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.