Hem Mixat Säkrare arbetsplats med fler kvinnor?

Säkrare arbetsplats med fler kvinnor?

Byggarbetsplats
Foto. Skanska.

En studie från Luleå tekniska universitet visar att det finns förväntningar på att fler kvinnor i byggbranschen ska leda till säkrare arbetsplatser.

Maria Johansson, doktor i arbetsvetenskap, har genomfört 22 intervjuer med aktörer kopplade till arbetsmiljön och säkerheten på svenska byggarbetsplatser.
Såväl chefer som anställda tenderade att fokusera på att ändra individens beteende, snarare än att genomföra förändringar i organisationen för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatsen.

– Min teoretiska utgångspunkt är att den enskilde anställde formar sina normer och beteenden i samspel med de normer och beteenden som finns i arbetsgruppen. Det blir därför svårt för den enskilde att helt och hållet själv välja sitt beteende. Därmed blir det också svårt att genomföra förändringar som alltför ensidigt fokuserar på den enskildes säkerhetsbeteende, säger Maria Johansson.

Enligt flera av intervjupersonerna har en rådande machokultur inom byggbranschen motverkat en god arbetsmiljö, men det finns en förhoppning om att fler kvinnor i byggbranschen ska förändra detta vilket leder till säkrare arbetsplatser. I en avhandlingens studier undersöktes hur man pratar om kvinnor i byggbranschen genom att analysera texter på nätet, bland annat i bransch- och facktidningar.

– Analysen visar visserligen att kvinnor är välkomna. Men de efterfrågas inte i första hand i egenskap av duktiga hantverkare och ledare utan för deras föreställda förmåga att förändra kulturen i byggbranschen, säger Maria Johansson.

Arbetsmiljö och säkerhet: Praktikgemenskaper på könade byggarbetsplatser (pdf)