Hem Mixat “Politiken ska inte välja material”

“Politiken ska inte välja material”

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård
Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård.

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård var en av talarna på Skellefteå kommuns Kunskapsdag den 6 oktober. Temat “Materialoptimering för miljösmart byggande” lockade över 220 personer från privat- och offentlig sektor, forskningsinstitut och branschorganisationer.

– Politiken ska inte välja material utan det handlar om rätt material på rätt plats, sa Malin Löfsjögård när hon talade under rubriken “Branschorganisationernas roll och ansvar i samhällsbyggandet”.

– Det handlar om vad vi kan göra redan i dag. Vi har tagit fram en vägledning för klimatförbättrad betong för att visa att redan i dag kan man beroende på konstruktionstyp minska klimatpåverkan upp till hälften. Men det handlar också om resurseffektiva konstruktioner, till exempel en vägg ska inte vara tjockare än den behöver, sa Malin Löfsjögård.

Bland de andra talarna fanns Patrik Faming från Boverket, Mikael Berglund, ordförande i Byggnadsnämnden vid Umeå kommun, och Anders Enquist, Regionchef Nord på WSP Byggprojektering.

“Det handlar till stor del om att använda rätt material på rätt plats och rätt mängd.”

Skellefteå kommun kallar Skellefteå för “en modern trästad” och har ambitionen att driva den tekniska utvecklingen inom trä. Kommunalrådet Evelina Fahlesson berättade om den samhällsomvandling som pågår.

– Här i Skellefteå håller vi på att bygga upp en helt ny basindustri, och det är här den gröna omställningen kommer ta stora kliv. Det kommer att ske väldigt snabbt och det är därför viktigt att vi fattar beslut som styr mot en hållbar samhällsutveckling och där är materialvalen i byggandet en viktig beståndsdel.

Moderatorn Carl Wangel konstaterade att det finns en hel del att arbeta med och att ansvaret är delat.

– Det handlar om aktiva beställare, lagstiftning och överenskommelser för miljö och klimatnytta mellan byggkedjans parter i projekten. Ett stort ansvar vilar på materialleverantörerna. Här görs insatser med att reducera det fossila avtrycket i produktionen, exempelvis genom klimatförbättrad betong. Det handlar till stor del om att använda rätt material på rätt plats och rätt mängd.