Hem Mixat NCC bygger p-hus med spännbalksmetod

NCC bygger p-hus med spännbalksmetod

Parkeringshus
Foto: Joakim Kröger.

Fastighetsbolaget Sankt Kors har tilldelat NCC uppdraget att bygga ett parkeringshus i centrala Linköping.

– Vi har sedan tidigare mycket goda erfarenheter av att samverka med Sankt Kors vilket vi nu kan fortsätta att bygga på för att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade, säger Jörgen Kernell, produktionschef på NCC Infrastructure.

Parkeringshuset byggs i anslutning till en ny simhall och kommer att bli stadens näst största med cirka 600 parkeringsplatser i sju plan och en dagligvarubutik i botten.

Anmärkningsvärt för projektet är den spännbalksmetod som NCC kommer att använda. Spännbalksmetoden är ett stomsystem helt i betong där en platsgjuten platta samverkar med prefabricerade förspända balkar.

– Stomsystemet möjliggör långa spännvidder med få pelare för maximerad yta. Tekniken gör att byggnaderna både får en lång livslängd och håller driftskostnaderna nere. Vår anläggningsgrupp i Östergötland har stor erfarenhet och trivs med att arbeta med den här metoden, säger Jörgen Kernell.

Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2022. Ordervärdet uppgår till cirka 150 MSEK.