Hem Fråga Experten Fråga Experten: Slippa kalkutfällningar?

Fråga Experten: Slippa kalkutfällningar?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag gjuter svarta betogkrukor som hobbyverksamhet och har problem med vita kalkutfällningar och stora ytporer (2-5 mm). Kan jag undvika dessa problem på något sätt?
/Clas

Viss porositet och nyansskillnader är i ”min värld” något som kännetecknar betong och det som ger dess unika karaktär. Men jag kan hålla med om att allt för stora porer kan se litet tråkigt ut.

Kalkutfällningar är något man får av att den ”fria” kalken (kalciumhydroxid) i betongen transporteras ut till ytan med fukten, och där reagerar med koldioxiden i luften och bildar kalciumkarbonat/kalksten. Dessa utfällningar är ljusa och kan bli tydligare på mörk eller infärgad betong. När kalkutfällningarna väl har bildats är de hårda och ganska svåra att få bort, varför man kan begåva slipa eller syratvätta bort dem.

För att minska utfällningranra gäller det at förhindra fukttransporten till ytan när betongen torkar mot omgivningen, exempelvis att låta formen sitta kvar längre, fukthärda, membranvätska, tät täckning m.m. Med tiden kommer blandningsvattnet i betongen bindas upp, samt betongen bli tätare, vanför kalkutfällningar ofta genereras ganska tidigt. Man kan få kalkutfällningar i senare ålder också, men då sker det som regel när man har ett ensidigt vattentryck i kombination med genomsläpplig betong (högt vct, sprickor).

I krukor av betong kan man ju har vatten på insidan som trycker på, och har man då en betong med högt vatten-cement-tal (vct) kan de få utfällningar med tiden. Om utfällningarna däremot uppkommer innan krukorna har används är det ett tecken på att härdning/skydd har varit för kort. Å andra sidan kan jag tycka att dessa utfällningar kan vara ganska fina på just krukor.

Vad gäller ytor med stora porer, så kan det vara en effekt av konsistens, kompaktering, formmaterial, släppmedel, vattenseparation m.m. Se till att torkabort allt överflöd av släppmedel, och var noga med att formen är tät. Undvik silikon för att täta formen, använd i så fall annan fog eller bygglim, då silikonets hydrofoba effekt kan ge porer.

Om du inte har möjlighet att vibrera, banka på formen eller på annat sätt kompaktera och få ur luften, så kan du i stället välja en lös konsistens på betongen. Med exempelvis torrsäckad finbetong kan man dra ner vattenmängden något och kompensera med lite flytmedel. Att i stället öka vattenmängden är kanske inte lämpligt då det höjer vct och på så sett sänker hållfastheten och ger sämre frostresistens.

För att få till en mycket lös konsistens (typ självkompakterande, SKB) kan man ha lite mer flytmedel, men då måste man även kompensera med ett par kg kalkfiller (per säck) för att inte betongen skall separera. Flytmedel och eventuellt kalkfiller kan du säkert få om du kontaktar din närliggande betongfabrik.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group