Hem Mixat Swerock testkör eldrivet

Swerock testkör eldrivet

eldriven lastbil

I ett samarbete med Volvo Lastvagnar testar nu Peabs dotterbolag Swerock helt elektriska transportlösningar för byggbranschen. Det innebär ett stort steg mot mer klimatsmarta transporter.

– Den här satsningen ligger helt i linje med våra miljömål. I Peabkoncernen ska vi ha en klimatneutral verksamhet år 2045, vilket betyder att vi vill uppnå netto noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären, säger Elisabet Stadler, miljöchef för Peabkoncernen.

eldriven lastbilSwerock kommer att köra en betongbil och en lastväxlare i daglig verksamhet under två års tid. Bilarna är framtagna för ett växande krav på mindre buller och utsläpp, inte minst i känsliga storstadsområden.

– Eftersom inrikestransporter står för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige, kan införandet av eldrivna lastbilar ha en betydande positiv påverkan, säger Elisabet Stadler.

Den eldrivna betongbilen utgår från Kållereds bergtäkt och kommer att leverera Swerocks ECO-Betong till kunder i bland annat Göteborgsområdet. Lastväxlaren kör främst interntransporter i bergtäkten och till större infrastrukturprojekt i närområdet.

Vid användning av Volvos ellastbilar minskar koldioxidutsläppen årligen med drygt 800 ton per lastbil, räknat på 8300 körda mil per år, i jämförelse med en diesellastbil. Ellastbilarna ger heller inte några avgasutsläpp av kväveoxider eller partiklar.

Lastbilar i anläggningssegmentet kräver oftast mer effekt och robusthet än i många andra segment och eldrivna lastbilar är inget undantag, säger Jonas Odermalm, Vice President Electromobility vid Volvo Lastvagnar.

Sedan tidigare har Swerock 15 hybridlastbilar i trafik.

– Genom detta projekt provkör vi nu helt eldrivna fordon. När sedan betongbilen dessutom levererar ECO-Betong till våra kunder kommer klimatpåverkan att minska ytterligare, säger Swerock avdelningschef Hans Orest.