Hem Mixat Visinor AS blir en del av Nordisk Bergteknik

Visinor AS blir en del av Nordisk Bergteknik

Vinsinor

Nordisk Bergteknik utökar sin geografiska täckning i norra Norge i och med förvärvet av Visinor AS, en av landets ledande aktörer inom bergssäkring och betongrehabilitering av broar, kajer och byggnader.

– Nu har vi breddat och förstärkt koncernens tjänsteutbud inom bergsäkring, säger Oddbjörn Röed, affärsområdeschef för berghantering och Norgechef för Nordisk Bergteknik.

Visinor AS har spetskompetens inom säkringsarbeten såsom hängning av nät, bultning och skydd mot stenras längst vägar och byggnader

– Vi ser en väldigt stark efterfrågan på våra tjänster i Norge och orderböckerna är sågott som fyllda resten av året, säger Oddbjörn Röed, affärsområdeschef för berghantering och Norgechef för Nordisk Bergteknik.

Nordisk Bergteknik är en koncern med verksamhet inom berghantering och grundläggning med bland annat borrning, sprängning, betongrehabilitering och pålning som huvudområden. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.