Hem Mixat Småbåtshamn växer fram med speciallösning

Småbåtshamn växer fram med speciallösning

Telegrafberget

HSB bygger ett nytt område med omkring 350 bostäder på sin mark vid Telegrafberget i Nacka. Med hjälp av en speciallösning hålls en småbåtshamn på plats i anslutning till bostadsområdet.

Via S46 Mark, som anlitats av HSB, fick specialistföretaget BESAB göra de gjutningsarbeten som möjliggjorde småbåtshamnen. Det innebar en injekteringsgjutning under vatten för att skapa det erosionsskydd som förhindrar strandkanten från att nötas bort med tiden. Kajsträckan är 100 meter lång och behövde en injekteringsprodukt som lätt kunde omsluta och binda samman ballastmaterialet, som låg under vatten.

– Jag letade efter en produkt med rätt förhållande mellan sand och cement och som kunde klara förutsättningarna”, berättar Lars-Olof Larsson, platschef på BESAB.

Gjutningsmetoden som användes är visserligen gammal, men den är ovanlig i Sverige och krävde ett material som inte fanns på marknaden. Projektet behövde en speciallösning där Weber kopplades in som partner för att utveckla en produkt för det specifika uppdraget. Tillsammans gjorde BESAB och Weber testgjutningar och justeringar för att hitta rätt, vilket resulterade i en produkt med arbetsnamnet Weber 701 Injekt.

Inte heller det material på 200 ton som beräknades till injekteringsarbetet hade varit möjliga att blanda till i en vanlig injekteringspump, särskilt inte under rådande vinter, men Webers maskinlösning gjorde det möjligt att genomföra jobbet på en vecka.

– En nyckelfaktor var våra maskinlösningar. Utan vår pumprigg hade det inte gått att pumpa de mängderna, säger Webers produktchef Martin Carlsson.

Enligt BESAB:s platschef Lars-Olof Larsson ställdes stora krav på logistiken då sista biten på vägen ner inte lämpade sig för lastbil med släp:

– Det var väldigt viktigt att vi inte fick några stopp. Normalt så brukar man använda en injekteringsplattform som är anpassade för i första hand tryck och inte volym, men vi behövde det omvända.

Projektet och den smidiga lösningen har rönt uppmärksamhet och Weber planerar att släppa injekteringsprodukten på marknaden under 2021.

Telegrafberget
En småbåtshamn växer fram vid Telegrafberget. Foto: Weber.