Hem Hållbarhet Finja Betong lanserar klimatpositiv byggprodukt

Finja Betong lanserar klimatpositiv byggprodukt

Murblock Fördel ECO

Finja Betong sänker klimatavtrycket för det populära Murblock Fördel. Som första produkt i företagets klimatpositiva ECO-linje får den tillägget ECO.

– Att nu äntligen kunna presentera den allra första klimatpositiva byggprodukten i ECO-linjen är otroligt spännande och roligt, säger Finja Betongs vd Bengt Widstrand.

Produkterna i den gröna ECO-linjen, som lanseras över tid, har en sänkt CO2-belasning och är klimatpositiva. Medvetna kunder kan därmed göra ett ännu mer hållbart val av byggmaterial.

En av miljöfördelarna med Murblock Fördel Eco är blockets hål gör att det vid produktion går åt mindre mängd råvara. Hålet bidrar också till en upp till 20 procent lägre vikt, vilket blir en fördel vid transporter och ur arbetsmiljösynpunkt. Jämfört med ett likvärdigt massivblock är CO2-utsläppet 30 procent lägre.

– Första byggstenen är nu lagd till vad som i framtiden ska bli en helt klimatpositiv byggnad. Att kunna erbjuda såväl kunder som byggmarknad ett grönare val känns bra och självklart, säger Bengt Widstrand.

Från och med hösten 2020 kommer även de toppark som används vid emballering av pallar för torrbruk och murblock att bestå av 80 procent återvunnet material.