Hem Granskat När arbetsmiljö får kosta

När arbetsmiljö får kosta

Yannky Marinoni
Yannky Marinoni på Kunskapsdagen.

Vad gör man om en flertonslast från ett annat land inte är lastat enligt arbetsberedningen? Och man jobbar mot ett tågstopp och riskerar att dra på sig miljonkostnader? Man skickar tillbaka den. Välkommen till Yannky Marinonis arbetsplats!

Text: Roger Andersson.

Artikel från #5– Kalla mig Yannky, annars vet ingen vem jag är, säger Gian-Claudio Marinoni, produktionschef på Skanska.

Till och med i mejladressen har Gian-Claudio bytts mot Yannky. Så då får det bli så, Yannky.

Hans projekt, BSII, Barkarbystaden 2, är ett anläggningsarbete inom Barkarbystaden delprojekt 2. Skanska bygger i samverkan med Järfälla stad, man projekterar och säljer kvartersmark.

– Vi har fem tornkranar på plats och dåliga markförhållanden. Kör du ut en grävmaskin på en oförstärkt yta och påbörjar en schakt utan åtgärder så sjunker den 14 meter, så vi har fått göra en del markförstärkningar. Dessutom innehåller projektet alla AMA-koder, tror jag, säger Yannky Marinoni.

Området är ett gammalt militärt övningsområde och marken behöver saneras, främst från gammalt flamskydd. Det gör att allt länsvatten måste gå genom flera reningssteg.

När Yannky fick frågan om att ta hand om projektet gav han ett tydligt svar: ”Det får bli ’My way or the highway’ ”!

-Vi måste jobba säkert eller inte alls, men jag jobbar i världens bästa företag där det är uttalat att det inte finns ett pris för ett liv. Så jag har aldrig stött på problem uppifrån, säger Yannky Marinoni.

Problem har det dock blivit med leverantörer. I ett tidigare projekt där de arbetade mot ett inbokat tågstopp kom en rörleverantör från Finland med en last rör där varje rör vägde 7,5 ton.

– Det var inte förberett för lossning enligt våra föreskrifter och själv var jag inte på plats. Så när det skulle lossas kom rören i rörelse och en person höll på att bli klämd. Jag hörde direkt av mig till företaget som lovade att rätta till det hela, säger Yannky Marinoni.

När nästa leverans kom var Yannky själv på plats. Det var samma visa igen. Inget rör kunde lossas vart för sig och lyftas vertikalt uppåt.

– Jag förklarade att vi inte kunde lossa. Företagets representatnter blev arga och ville prata med chefen om vem som skulle betala, jag sa att det var nog jag det. De fick vända tillbaka till Finland och göra rätt. Vi missade tågstoppet och det kostade oss säkert flera miljoner kronor, säger Yannky Marinoni.

I BSII hittade man tre icke utlösta sprängladdningar från sprängningen i fyllnadsmaterialet, så kallade dolor.

– Det blev genast produktionsstopp och jag lät söka av området med spränghundar, säger Yannky Marinoni.

“Någon procent kan ju innebära en dödsolycka”

Leverantören kunde inte garantera helt dolfritt material, de menade att det alltid finns någon procents risk.

– Men någon procent kan ju innebära en dödsolycka, så jag bytte leverantör. Det blir 50 procent dyrare transporter då den nya leverantören ligger längre bort, säger Yannky Marinoni.

Hans noggrannhet med arbetsmiljö har kommit med åren, tror han.

– Jag har varit med om saker som berört mig. När Skanska råkar ut för en dödsolycka så blir det ett globalt stopp på alla Skanskas arbetsplatser över hela världen med en genomgång av vad som hänt så får vi reflektera över orsaken till olyckan, så att alla kan lära sig. Samtidigt som vi hedrar den omkomne samt dennes familj och anhöriga med en tyst minut, säger Yannky Marinoni.

Han betonar även att beställaren måste vara med tidigt och att entreprenören måste vara duktig på att förklara hur man arbetar med arbetsmiljö. Är de delaktiga blir det sällan några problem.

Detsamma gäller underentreprenörerna. En gång träffade han en underentreprenör som nu var på ett annat bygge.

-Han berättade att det var en väldig skillnad. Han uppskattade våra morgonmöten och att jag alltid lyssnade på underentreprenörerna, de kände sig delaktiga. Sånt gör en glad, säger Yannky Marinoni.

Han är även glad för nomineringen till Årets Arbetsmiljöpris på Betonggalan.

– Jag har aldrig trott på dem som säger att de är nöjda med att vara nominerade även om de inte vinner. Men jag fattar nog vad de menar nu, jag är oerhört glad att vara uppmärksammad och nominerad, säger Yannky Marinoni.