Hem Mixat Samarbete ska skapa bättre tillvaro

Samarbete ska skapa bättre tillvaro

Giv Brantenberg, General Manager för HeidelbergCement Northern Europe
Giv Brantenberg, General Manager för HeidelbergCement Northern Europe.

HeidelbergCement i Sverige och organisationen Ingenjörer utan gränser har inlett ett samarbete. Syftet är att skapa en bättre tillvaro för människor i utsatta samhällen genom att utveckla infrastrukturen.

– Vi kommer att hjälpa till att bygga robusta samhällen i många delar av världen, där god resursanvändning och hållbara lösningar med liten klimatpåverkan kommer att vara viktiga faktorer, säger Giv Brantenberg, General Manager för HeidelbergCement Northern Europe.

I och med engagemanget från HeidelbergCement får Ingenjörer utan gränser, som är en ideell organisation, ökade resurser för projekt inom den internationella projektverksamheten och för att öka intresset för ingenjörsyrket.

– Jag är säker på att HeidelbergCements breda kompetens inom byggmaterial och Ingenjörer utan gränsers kunskap om utsatta områden tillsammans kommer att leda till bra projekt i länder som verkligen behöver det, säger Giv Brantenberg.

Tonvikten ska ligga på effektiv resursanvändning och ökad användning av teknik. I dialoger med studenter främjas intresset för bygg och konstruktion med inriktning på hållbar samhällsbyggnad.

– Ett samarbete med en stor och solid aktör som HeidelbergCement är mycket viktigt för oss och kommer att bidra till vårt arbete och vår fortsatta utveckling som organisation, säger Jan Byfors, ordförande för Ingenjörer utan gränser.

Organisationen genomför årligen ett antal projekt som bidrar till en bättre vardag för många människo runt om i världen. Projekten är förankrade i lokala behov och främjar hållbar teknik.