Hem Mixat Benders förvärvar konstruktionsbyrå i Lund

Benders förvärvar konstruktionsbyrå i Lund

Prekons personal och tillika delägare flankerar Benders Byggsystems vd Anders Erdmark
Prekons personal och tillika delägare flankerar Benders Byggsystems vd Anders Erdmark. Från vänster Ruben Gianolio, Nela Kapic, Charlotte Lundin och Samiuddin Ahmadi

I linje med strategin att driva så mycket som möjligt i egen regi förvärvar Benders Byggsystem nu Prekon i Syd AB.

– Vi har länge saknat egen kompetens på konstruktionssidan och köper in tjänster i stor skala, både utomlands och i Sverige, säger Anders Erdmark, vd för Benders Byggsystem.

Prekon i Syd är teknikkonsulter och konstruktörer med betongprefab som specialitet. Anders Erdmark ser stora fördelar med att få in konstruktionskompetens i organisationen:

– Många projekt kommer vi nu att klara själva. Vi kommer också att få bättre styrning på våra externa konsulter när det gäller att få in tekniska lösningar enligt vår standard, säger Benders vd och fortsätter:

– Att använda egna konstruktörer redan på anbudsstadiet kommer också att bidra till mer kostnadseffektiva lösningar som jag hoppas ska komma våra kunder tillgodo.

Även Ruben Gianolio, teknisk chef på Prekon, är tillfreds med affären.

– Vi känner ju många på Benders väl sedan tidigare, så kemin finns där. Efter fjorton år som egna företagare ska det bli spännande att bli en del av ett större sammanhang där det finns en uttalad utvecklingsvilja, säger Ruben Gianolio.

Prekon blir tills vidare kvar i sina lokaler i Lund, men i planerna ingår förutom en utökad personalstyrka en flytt till Benders produktionsanläggning i Södra Sandby strax utanför Lund.