Hem Mixat Nu krävs det nya ledare!

Nu krävs det nya ledare!

Redaktören reflekterar

Den digitala omställningen på arbetsplatserna gick snabbt att få till. Men det var varken vd eller IT-chefen som lyckades. Det var covid 19. Och nu finns ingen väg tillbaka. Det finns bara en väg framåt.

Omställningen gick över en natt och det är inte alla som hängde med. Jag vet inte riktigt om jag gjorde det själv. Gjorde ni? Det kanske visar sig.

Hur som helst börjar det nu komma undersökningar om hur vi reagerat. Det är rätt olika, jag ska återkomma till det. Men det kanske viktigaste är att ledarskapet sätts på rejäla prov. Många arbetsplatser behöver ett helt annat ledarskap än tidigare. Ledarna som kan leda på distans.

Ska vi börja med de som stortrivs med distansarbete. Hela 39 procent tycker de har mer arbetsro, 32 procent känner sig mindre stressade och 32 procent känner att de arbetar mer effektivt. Här finns oftast de äldre medarbetarna som inte behöver detaljstyrning. De som har erfarenhet av självständigt arbete och som har social input i privatlivet. De här kräver struktur och tydliga mål.

Sen finns det motsatsen. De som inte klarar distansarbete lika bra. Många känner sig ensamma, hela 27 procent enligt analysföretaget Rasmussen Analys. Andra saknar stöd från sin chef, känner att gränserna mellan arbete och övrigt liv suddas ut och de trivs sämre på arbetet nu när det är på distans.

Sämst mår faktiskt våra unga medarbetare. De upplever omställningen mer negativt än de äldre som är inkörda i rutiner och kan hantera självständigt arbete bättre. Redan innan pandemin sökte 54 procent av de unga mellan 15 och 29 år professionell hjälp för psykiska besvär. Hur många är det nu?

Till det kommer rapporter om spelmissbruk som tagit fart. Av de 62 procent av svenskarna som spelar har sex procent ökat sitt spelande. Bland dem finns tyvärr många av de fyra procent av befolkningen som anses ha spelproblem. Och det är bara ett av de missbruk som finns. Hur fångar arbetsgivarna upp såna problem på distans?

Undersökningar visar att distansledarskap kräver regelbunden information, struktur och empati. Guidning och stöttning blandat med förtroende och tillit för medarbetarnas kompetens. Smarta sätt att ha kontakt och fånga upp, motivera och engagera. Och återigen empati.

Det här väcker frågan om gårdagens ledare kan leda morgondagens medarbetare i det nya samhället. Eller om de ens ska det. Den frågan måste nog alla företag ställa sig. Och hur kommer morgondagens ledarskapsutbildningar se ut. De måste reformeras rätt radikalt.

För empati betyder förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor. Hur lär vi våra chefer och ledare det?