Hem Mixat Satsning på Lean framgång för Kynningsrud Prefab

Satsning på Lean framgång för Kynningsrud Prefab

Kynningsrud Prefabs vd Nicklas Jarl
Kynningsrud Prefabs vd Nicklas Jarl.

I en tid av svåra prövningar för många industriföretag går Kynningsrud Prefab i Uddevalla mot strömmen. Trots den pågående pandemin är företaget på väg mot sitt bästa år någonsin.

En målmedveten satsning på Lean genom det nationella utvecklingsprogrammet Produktionslyftet har skapat positiva effekter i hela verksamheten. Engagemang och bättre trivsel bland medarbetarna, minskat antal olyckor och bättre kvalitet är bara några av resultaten som har uppnåtts.

– Det är nu vi på allvar ser alla de positiva effekterna av arbetet vi har lagt ner på att införa Lean-metodiken i vår verksamhet. Det är en stor investering i både tid och pengar, men det har gett oss mycket mer än väntat, säger Nicklas Jarl, vd på Kynningsrud Prefab.

I det nationella utvecklingsprogrammet Produktionslyftet får företag, främst inom tillverkningsindustrin, hjälp att utveckla sin produktion på flera olika plan. Lean-metodiken är en viktig del, men programmet utformas alltid utifrån varje företags egna styrkor och förutsättningar. Kynningsrud Prefab har under 18 intensiva månader haft regelbundna workshoppar och uppföljningar med erfarna coacher för att successivt förbättra sin verksamhet.

– Ökad säkerhet och ständigt förbättringsarbete är två tydliga exempel på hur vi har utvecklats. Vi har drastiskt minskat antalet olyckor som leder till sjukfrånvaro. Och vi har ökat antalet genomförda förbättringsåtgärder till en helt ny nivå. I år är vi redan uppe i två till tre per person, vilket blir ganska många förbättringar i en verksamhet med cirka 250 medarbetare, säger Nicklas Jarl.

Förutom en ökning av kvaliteten och leveransprecisionen har svinnet minskat i produktionen samtidigt som onödiga inköp har kapats bort genom bättre ordning och reda.

– Tidigare hade vi exempelvis många punkteringar på grund av att små bitar av stålvajer från armeringen hamnat på golvet där våra truckar kör. Det är ett problem vi nästan helt eliminerat tack vare enkla nya rutiner, säger Nicklas Jarl.

Han menar att engagemang och delaktighet i kombination med att mycket stor vikt har lagts vid ledarskap på alla nivåer är den viktigaste framgångsfaktorn.

– Ett kvitto på att vi är på rätt väg är att 2020, trots pandemin, ser ut att bli Kynningsrud Prefabs bästa år någonsin.