Hem Mixat Förbättrad betong för klimatet

Förbättrad betong för klimatet

Kynningsrud Prefab

Kynningsrud Prefab ligger längst fram i Sverige när det gäller klimatförbättrad betong. Det menar marknadschef Carl-Johan Appelberg som berättar att 70 procent av all tillverkad betong i september var klimatförbättrad betong. Men snart kommer det mera.

Text: Roger Andersson. Foto: Boel Ferm.

– Redan 2007 tog koncernen ett beslut om att vi skulle gå över till helkross från naturgrus. Medan de flesta har gjort en stegvis övergång gjorde vi det över en natt, säger Carl-Johan Appelberg.

Kynningsrud Prefab Det gjorde att de blev Sveriges första elementfabrik som använde 100 procent helkross.

– Det gjorde att vi sedan dess har provat flygaska och slagg för att få en bättre arbetsbarhet, så vi har använt klimatförbättrad betong innan ordet ens fanns, säger Carl-Johan Appelberg.

Klimatförbättrad betong är en term som tagits fram av branschorganisationen Svensk Betong och som utgår från en standardbetong som referens. Den är framtagen gemensamt i branschen. Förbättringar från den betongen kan göras i tre steg, beroende på hur mycket koldioxidavtrycket sänks.

I Kynningsruds produktion av vägg, balkong, pelare, balk och TT med exponeringsklass XF4 når man 288 koldioxidekvivalenter, det vill säga kilo koldioxid per kubikmeter (kg co2/m3).

– Det gäller hela 94 procent av produktionen och där når vi gott och väl steg 2 som ligger på 305. Något steg 3 finns inte då det inte anses möjligt att uppnå med dagens teknik och regelverk, säger Håvard Nyman, driftchef och utvecklingsansvarig på Kynningsrud Prefab.

Kynningsrud Prefab Varje år tillverkar Kynningsrud 370 000 kvadratmeter håldäck.

– Vi har elva bäddar och i sex av dem gjuter vi två gånger per dag, säger Carl-Johan Appelberg.

I de elva bäddar där härdningen kan pågå något längre används klimatförbättrad betong.

– Det tar tre till fyra timmar längre härdtid med den klimatförbättrade betongen på grund av den höga andelen slagg och där når vi 219 koldioxidekvivalenter. Det är 61 procent av vår håldäcksproduktion, säger Håvard Nyman.

Här är branschreferensen för steg 2 229 koldioxidekvivalenter.

– Det är värt att notera att detta värde inte anses vara möjligt att uppnå med dagens teknik och regelverk. Men det fixar vi och det innebär att 61 procent av våra håldäck tillverkas med betong som har 28 procent lägre koldioxidavtryck än referensbetongen, säger Carl-Johan Appelberg.

“Det är viktigt hur ballasten krossas och att det är rätt andel fraktioner.”

– När det gäller innerväggar helt utan exponeringsklasser når vi 200,4 kilo koldioxid per kubikmeter. Det är ungefär 15 procent av produktionen, men vi håller just på att utvärdera det här segmentet, därför är det nog lite lågt, säger Håvard Nyman, driftchef och utvecklingsansvarig på Kynningsrud Prefab.

Det är under steg 2:s gräns som ligger på 205.

Kynningsrud Prefab

Kynningsrud använder cement från Cementa, CEM I med inblandning av slagg. Tidigare hade de Schwenks Rapid, men numer är företaget ägt av HeidelbergCement, därav cementbytet.

– Vi provade flygaska tidigare, men på grund av den låga effektivitetsfaktorn i flygaska ger det dåliga värden på hållfastighetsutvecklingen på redan reducerade cementhalter i våra recept. Där hjälper slagg oss bättre med högre effektivitetsfaktor, säger Håvard Nyman.

Kynningsrud Prefab Något annat som är viktigt är samarbetet med täkten. Kynningsrud har bytt täkt tre gånger och nu köper de från Svevia.

– Det är viktigt hur ballasten krossas och att det är rätt andel fraktioner. Vi kör inte vindsiktat som tar bort de fina fraktionerna utan kör okubiserat rätt i från krossen, säger Håvard Nyman.

En del företag prissätter klimatförbättrad betong annorlunda än vanlig betong, men det gör inte Kynningsrud.

– Nej, vi har bara en produkt och gör ingen skillnad. Det är en slak lina, då priset balanseras av slaggpriset och efterfrågan hos kund. Sticker slaggpriset iväg måste vi fundera över prissättningen, säger Carl-Johan Appelberg.

Just nu ligger Kynningsrud medelbesparing på den samlade produktionsvolymen 19,6 procent. Men nästa år är målen högre.

– Vi vill nå steg 3 i vår håldäcksproduktion och hoppas sänka produktionstiden med tre timmar. Då blir det ingen skillnad i produktionstid mellan dessa och standardhåldäck, säger Håvard Nyman.

Men tyvärr fins det ett tak.

– EU-standarden tillåter inte mer än 50 procents inblandning av slagg, så frågan är hur vi ska jobba vidare, säger Carl-Johan Appelberg.


Mer om Kynningsrud
Håldäckselement: 61 procent av tillverkningsvolymen har 28 procent lägre koldioxidavtryck.
Vägg och övrigt: 94 procent av tillverkningsvolymen har 25 procent lägre koldioxidavtryck.
Total andel klimatförbättrad betong steg 2: 70 procent.
Nuvarande medelbesparing på vår samlade produktionsvolym: 19,6 procent.
(klimatförbättrad betong jämförs mot en referensbetong framtagen av branschorganisationen Svensk Betong)