Hem Mixat Swecem köper ”Merit” av SSAB

Swecem köper ”Merit” av SSAB

Annakarin Lindvall, driftstekniker på Swecem
Annakarin Lindvall, driftstekniker på Swecem.

Swecems bindemedel för betongtillverkning kommer att säljas under varumärket ”Merit”. Det har tidigare använts av SSAB för samma typ av produkt. 

Råvaran i “Merit” är en biprodukt från råjärnstillverkning som kan ersätta den klimatbelastande cementen.

– Att ersätta cement är både bättre för miljön och ger många tekniska fördelar. Ett tydligt varumärke gör produkten mer känd hos bransch och allmänhet, säger Henry Flisell, teknisk chef vid Swecem.

Genom att använda “Merit” uppnås en påtagligt lägre klimatpåverkan med en mer lättarbetad betong som får en längre livslängd och är mer motståndskraftig mot skadliga ämnen.

Swecem, ett dotterbolag till Swerock inom Peab-koncernen, startar inom kort produktionen av “Merit” i den egna produktionsanläggningen i Oxelösund. Råmaterialet är en slagg från SSAB som bedriver verksamhet inom samma hamnområde. Processen för att CE-märka produkten är i full gång liksom med certifieringarna som behövs för kommersiell produktion.

“Visar svart på vitt vilket kraftfullt alternativ vi har här”

– Vi siktar på att vara i full drift under det första kvartalet 2021, säger Henry Flisell.

För varje ton producerad cement genereras 700–900 kilo koldioxid. Motsvarande mängd för varje ton producerad “Merit” är 20–40 kilo koldioxid.

– Det är en enorm skillnad och visar svart på vitt vilket kraftfullt alternativ vi har här, säger Henry Flisell.

Även de tekniska fördelarna med “Merit” är betydande, särskilt i tuffa miljöer. Det handlar om ökad syratålighet, minskad värmeutveckling och minskad kloridinträngning genom att betongen blir tätare.

– Fördelarna är särskilt viktiga vid marina konstruktioner som broar där man kan få problem med temperaturskillnader och sprickbildning. Med Merit kan man undvika den typen av skador helt, säger Henry Flisell.

Den internationella beteckningen för materialet i Merit är GGBS, Ground granulatet blast furnace slag – mald granulerad masugnsslagg.