Hem Okategoriserade Arcamix fabrik tillverkar betong till Västlänkens järnvägsprojekt

Arcamix fabrik tillverkar betong till Västlänkens järnvägsprojekt

Tecwill

Miljökraven för betongfabriker som ska uppföras i Göteborg centrum är tuffa. Det är många faktorer som måste beaktas: buller, fabrikens storleksbegränsningar och mycket strikta utsläppskrav.

Arcamix betongfabrik uppfyllde alla dessa krav. Fabrikens bindemedelsvåg är utrustad med ett separat filter för att hantera cementdamm som uppstår vid dosering. Fabrikens struktur är låg, vilket innebär att det inte behövs några separata silofötter. Därmed sparar kunden in på kostnaderna.

Arcamix-fabriken har också ett mindre koldioxidavtryck jämfört med andra fabriksmodeller tack vare det ”flygande” doserings- och vägningssystemet för ballast. Systemet sparar cement och därmed minskar koldioxidutsläppen vid betongtillverkning.

Tack vare systemet är påfyllningsrampen till ballastsilorna mycket låg, cirka 3 meter. Detta leder till stora besparingar i bränsle- och driftskostnader för hjullastare. Silovolymen förblir densamma, men utrymmet som fabriken och påfyllningsrampen behöver är betydligt mindre.

Tack vare sin kompakta konstruktion kan hela betongfabriken placeras på en mindre tomt, vilket innebär en betydande fördel särskilt i stadsområden.