Hem Fråga Experten Fråga Experten: Lägga ytskikt med klinker?

Fråga Experten: Lägga ytskikt med klinker?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag har köpt ett suterränghus från -69 med oisolerad platta. Suterrängvåningen har badrum, och tvättstuga med klinker, förråd med betonggolv, samt två stora sovrum där jag rivit ut allt fuktskadat organiskt material (träreglar direkt mot betong samt väggar med isolering och tapet). Jag har målat betongväggarna med silikatfärg.

Golven i rummen består av mycket ojämn grovbetong (plattan?) som måste byggas upp ca 15-20 cm i ett av rummen och 10-15 cm i det andra. Huset värms av bergvärme och elementens vattenledningar ligger på betongen med isolering runt.

Huset dränerades ca 15 år sedan men eftersom plattan är oisolerad kommer det ändå fukt genom golvet. Det är högre luftfuktighet på sommaren än på vintern och jag har haft luftavfuktare igång under de fuktigaste perioderna för att undvika problem med mögel. Jag är inte intresserad av att bila, isolera och göra en ny platta pga kostnad.

Jag har förstått att klinker passar bäst till dessa rum om man har en stram budget. Hur bygger jag bäst upp golvet för att det ska fungera bra med klinker? Jag vill inte ha golvvärme utan vill behålla befintlig uppvärming.

Vilket material borde jag bygga upp golvet med? Går det att lägga isolering eller är det helt onödigt om man inte ska ha golvvärme ändå? Om jag ska fylla upp med betong, hur gör jag då med befintliga vattenledningar?
/Maria

Oisolerad platta på mark i uppvärmt utrymme ses som en riskkonstruktion, då organiskt material i kontakt med betongen riskerar att brytas ner och skapa ohälsa. Dessutom ger det höga uppvärmningskostnader och minskad komfort.

Vad jag förstår vill du bara lägga på ett ytskikt med klinker, vilket funkar fint. Eftersom det är ganska ojämnt behöver du först avjämna med cementbaserat spackel, och för att inte behöva lägga på allt för tjockt (dyrt) kan du först grosvlipa bort “topparna”. Rengör och städa ordentligt, prima plattan och lägg på avjämning/spackel.

Det funkar att avjämna själv, men att låta en fackman göra jobbet kommer sannolikt bli mycket bättre. En helt plan och jämn yta underlättar läggningen av klinker betydligt.

Jag tycker du skall ta bort rören till radiatorerna som ligger på betongen, och dra om dessa så de blir exponerade. Tycker inte att ingjutna “gamla” rör är bra, finns risk för framtida problem.

Med primer, avjämning, fix och klinker kommer plattan att tätas till något för markfukten, men fortsätt gärna använda avfuktaren och undvik att ha material på golvet som kan ta skada av fukten.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group