Hem Betonggalan Betonggalan 2020: Vinnarna och motiveringarna

Betonggalan 2020: Vinnarna och motiveringarna

Betonggalan 2020

Nu har priset ”Roger” delats ut i tio kategorier. Det gjordes på Betonggalan 2020 Digital som sändes live på BetongTV. Priset är döpt efter Tidskriften Betongs chefredaktör Roger Andersson och delas ut för elfte året i rad.

Paviljong

Årets Miljöpris:
Vasakronan
”Betong på rätt plats i livscykelperspektivet!”
Sponsor: Master Builders Solutions
Jury:
Maria Brogren, WSP, Karolina Brick, Riksbyggen, Mattias Goldmann, Sweco, Kajsa Byfors, Svensk Betong och Marcus Gunnarsson Skoog, Strängbetong.

Juryns vinnarmotivering:
I Sergelhuset synliggör Vasakronan hållbarhetsvinster med att återanvända en betongstomme och förlänga dess livslängd. Som beställare tänker de livscykelperspektiv och visar vägen för maximal cirkularitet och minimal resursförbrukning. Genom att se byggnaden i ett helhetsperspektiv involveras alla aktörer i ett samverkansprojekt med hållbarhet i fokus. I sin roll som beställare tar Vasakronan ytterligare ett steg, utmanar regelverk och traditioner och får med sig arkitekter, konstruktörer och entreprenörer på vägen för att göra skillnad.

Långsiktigt hållbart byggande handlar om att med resurseffektiv materialanvändning skapa byggnader med långa livslängder och att värna om det som redan är byggt. I projektet Sergelhuset får byggnaden en ny livscykel genom att betongens långa tekniska livslängd tas tillvara.  Vasakronan tar täten och visar konkret hur återbruk ger miljövinster. En föregångare och cirkulärt så det förslår!

Yannky Marinoni
.

Årets Arbetsmiljöpris:
Gian-Claudio Marinoni, Skanska
”När arbetsmiljö blir mer än en känsla, men med massor av känslor!”
Sponsor: Svensk Betong
Jury:
Jan Lagerstedt, Contiga, Karin Larsson, OX2, Ulrika Dolietis, Håll Nollan. Jenny Sander, Cementa och Evangelia Mitilinou, Arbetsmiljökonsult.

Juryns vinnarmotivering:
Med en gedigen erfarenhet och direkt närvaro i allvarliga incidenter bedriver Gian-Claudio Marinoni tillsammans med sin arbetsgivare ett unikt säkerhetsarbete på BSII Barkabyfältet.

Gian-Claudio Marinoni tar en särställning genom sitt modiga och okomplicerade ledarskap, vilket yttrar i sig tydligt kravställande till byggherrar och entreprenörer, alltid med individens säkerhet i fokus.

Genom personligt engagemang, stark vilja samt ett prestigelöst sätt genomför Gian-Claudio Marinoni komplexa projekt utan arbetsskador och är därmed en förebild för många andra inom branschen.

Anders CarneÅrets Betongkonstruktör:
Anders Carne, Sweco
”När även det fördolda får en lösning.”

Sponsor: Linotol
Jury:
Anna Jacobson, Tyréns, Johan Lindersson, WSP, Thomas Nord, Sweco, Åsa Lövblom, Elu och Anders Hedberg, Kåver & Mellin.

Juryns vinnarmotivering:
Årets vinnare lyste starkast av tre starkt lysande stjärnor. Även det som varit fördolt får en lösning. Med kreativitet och bred och djup kunskap har han visat att ingenjörskunnande klarar skivan.

Ola Broms WesselÅrets Betongarkitekt:
Ola Broms Wessel, Spridd
”När betongen krattar sig lycklig”
Sponsor: Pigmentec
Jury: Tobias Nissen, Vera arkitekter, Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter, Ulf Mangefors, BSK, Roger Spetz, Gatu och Göran Lindberg, Nivå
.

Juryns vinnarmotivering:
T-huset är ett intressant exempel på en radikal pragmatism. Det är insprängt i berget men gör ändå så lite åverkan på naturen som möjligt. T-huset utnyttjar betongens statiska egenskaper med symmetriska utkragningar på översta våningen. Betongens krattade yta anspelar på de omkringliggande trädens bark och gör att huset fångar ljuset på ett fint sätt.

Tony Hammar

Årets Betongentreprenör:
Tony Hammar, Silfverhammar Bygg
”När platsgjutning blir en konstform!”
Sponsor: Swerock
Jury:
Akin Barin, Swerock, Jonas Axeling, Betongindustri, Jonas Davidsson, Thomas Betong, Karin Pettersson, Bemix och Daniel Jonsson, Sika.

Juryns vinnarmotivering:
Har lyckats trots alla svårigheter med logistik och planering. Dessutom bara ha en enda chans att utföra en mycket svår gjutning med matris och färgad synlig betongyta mitt i stan. För att klara detta behövs det mycket av kunskap, erfarenhet, engagemang och stark vilja. Ett mycket väl utfört projekt eftersom vinnaren har alla dessa egenskaper.

Johanna SöderströmÅrets Jämställdhetspris:
Johanna Söderström, Operose
”Jämställdhet i perfekt passform”
Sponsor: Betongindustri
Jury:
Cecilia Holmström, ÅWL Arkitekter, Boel Hellman 3XN, Renée Barrios, Sika och Maria Carlstedt, JM..

Juryns vinnarmotivering:
För att med beslutsamhet och ett outtröttligt engagemang bidragit till att förutsättningarna stärkts för att kvinnor inte bara ska våga sig in i byggbranschen utan också ges en rättvis möjlighet att stanna kvar.

Vinnaren ger arbetsgivare möjlighet att tillgodose kvinnors behov av arbetskläder med funktion, bekvämlighet och praktiska förutsättningar på samma sätt som de tillgodoser mäns. En förutsättning för att kunna möta arbetsdagen på lika villkor.

Andrzej CwircenÅrets Betongforskare:
Andrzej Cwircen, LTU
”Sätter svensk betongforskning på världskartan!”
Sponsor: Sika
Jury:
Bodil Wilhelmsson, Cementa, Katarina Malaga, RISE, Annika Gram, KTH, och Mats Emborg LTU/Betongindustri.

Juryns vinnarmotivering:
Efter att professor Andrzej Cwirzen anlände till Luleå Tekniska Universitet år 2015 har han varsamt förvaltat den 40-åriga, välrenommerade betongforskningen och nu utvecklat den vidare på ett imponerande sätt.

För två sedan bildades Byggmaterialämnet och Cwirzen har som ämnesföreträdare redan etablerat en mycket kunnig och produktiv grupp av unga forskare (tio doktorander och två är på väg in) som arbetar i nära kontakt med erfarna seniorforskare (bl a adjungerade prof. John Provis, Univ. Sheffield och tekn. dr Urs Mueller, RISE).

December 2019 ansvarade Andrzej Cwirzen för genomförande av konferensen SMASCO – (Smart Materials for Sustainable Construction) med bidrag av flera internationella spetsforskare inom betongområdet samt av svenska forskare och doktorander – den första konferensen i sitt slag i Sverige!

Cwirzen är en mycket omtyckt ämnesföreträdare och lyfter, så ofta han bara kan, fram de unga betongadepterna.

Sven-Ove LindgrenÅrets Montageledare
Sven-Ove Lindgren,
PrefabMontage S-O
”God stämning och höga betyg. År ut och in!”
Sponsor: Bemix
Jury:
Geir Skotnes, Kynningsrud Prefab, Henrik Nilö, Strängbetong, Mikael Rosenholm, Benders, Tomas Wikstrand, Prefabsystem och Peter Aronsson, Prefabbyggarna.

Juryns vinnarmotivering:
Sven-Ove ”Linken” Lindgren är extremt duktig på att skapa en god stämning på arbetsplatsen och få alla både underentreprenörer och beställare att dra åt samma håll trots att det ibland finns stora utmaningar att hantera.

Rebecka AdolfssonUng&Tung:
Rebecka Adolfsson, WSP
”Briljans i tydlighet bryter ner det oöverskådliga!”
Sponsor: Prefabbyggarna
Jury:
Tove Lindblad, Trimble, Jennifer Baser, Betongindustri, Michelle Trochez, JM, Markus Tunlid, Waade, Daron Omed, WSP.

Juryns vinnarmotivering:
Genom sin stora förmåga att kunna leda och kommunicera, briljerar hon i sin tydlighet då hon delegerar arbetsuppgifter till sitt team. Förmågan att på ett mycket rationellt sätt bryta ner tillsynes oöverskådliga moment, till väldefinierade arbetsuppgifter och genom det leverera över förväntan ger henne priset som årets Ung & Tung 2020.


Feras AlmawedJohan Silfwerbrandpriset:
Feras Almawed, NCC
”Med arbetsplatsen som familj”
Sponsor: Sto
Jury:
Svenska Folket.

Vinnarmotivering:

Feras Almawed är arbetsmiljöansvarig för Hangar 5 i Bromma. Det är ett projekt värt 2,5 miljarder med ungefär 300 arbetare, som mest 450. Feras Almawed, är en aktiv personlighet med information om säkerhetsregler och påminnelser till alla yrkesgrupper inom projektet. Han lyfter även de goda exemplen då personal gjort bra insatser och har så kallade Safe Talks med syfte att lyfta personer som lyckats med säkerhetsbeteendet. En folkets man som vinner folkets pris!