Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gjuta båtramp?

Fråga Experten: Gjuta båtramp?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi ska ersätta en gammal båtramp vår båtklubb i Stockholms skärgårds vatten. Vi har rivit den gamla och funderar nu på hur vi ska anlägga den nya.

Den snygga lösningen är att vi bygger en form som går ner i vattnet, lägger en bädd av makadam, armeringsmattor och sedan gjuter en sluttande ramp som går från land ner i vattnet. Uppskattningsvis skulle den gå ca 0,5 m djupt och ca 3 m i längdled under vattnet. Bredden på hela rampen är ca 5 m. Lutningen är ca 1:7. De båtar som sjösätts kommer ha ca 1,5 ton (inkl trailer) som max vikt.

Hur fungerar det att gjuta på detta sätt? Vilken tjocklek bör man ha på plattan och vilken typ av betong?
/Stefan

Många gånger använder man prefabricerade plattor till sjösättningsramper. Att platsgjuta en ramp med lutning/fall samt under vatten är lite bökigt. Kan ändå funka med en trög betong och du inte gjuter under vatten. Det finns undervattensbetong, men den har lös konsistens och är svår att gjuta fall med.

För att dimensionera rampen så den klarar lasterna kan det vara idé att konsultera en konstruktör, men om jag gissar behöver den vara armerad och 250 mm tjock. Om vattnet har salter bör ni välja någorlunda lågt vct på betongen (max 0,45, gärna 0,40) och lufttillsatt för att klarar frysningen (gärna “förprovad”, typ anläggningsbetong.

Tänk också på att ha tillräckliga täckande betongskikt, kan behövas minst ca 35 mm. Är vattnet inte salt klarar du dig med högre vct 0,55 och 4,5% luft, och lägre täckskikt (20 mm).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group