Hem Mixat Klimatförbättrad betong i Helsingborgsprojekt

Klimatförbättrad betong i Helsingborgsprojekt

För en lägre klimatpåverkan har NCC valt att använda Betongindustris klimatförbättrande betong BIO 1-2-3 i ett bostadsprojekt i Helsingborg. 

Jonas Axeling
Jonas Axeling.

– Vi ser ett allt större intresse för vår klimatförbättrade betong. Många kunder har upptäckt att man kan göra skillnad för klimatet redan nu med hjälp av våra produkter och tjänster, säger Jonas Axeling, marknadschef på Betongindustri.

NCC bygger 67 hyresrätter på uppdrag av Helsingborgshem med minskat klimatavtryck.
För större delen av betongen som levererats till projektet ligger minskningen av koldioxidutsläpp på 40 procent.

Enligt Jonas Axeling har det möjliggjorts genom en god samverkan mellan beställare, entreprenör och betongleverantör redan i planeringsskedet.

– Vår erfarenhet visar att man med relativt enkla medel och utan direkt inverkan på produktionen kan få ner utsläppen med minst 10 procent i princip i alla konstruktioner. Använder man vår optimeringstjänst och därigenom har en tidig dialog med våra betongspecialister kan man pressa ner det betydligt mer.

Helsingborgshem gav anbudslämnarna i stort sett fria händer för konstruktiva lösningar för ett minskat koldioxidutsläpp. Att NCC redovisade lägst klimatpåverkan i anbudet  bidrog till att de tilldelades uppdraget.

– Vi har gjort flera åtgärder i detta projekt för att minska klimatpåverkan, där betonganvändning är en mycket viktig del. Genom en bra och tät dialog med vår betongleverantör kunde vi gemensamt hitta hållbara lösningar för både produktion och miljö, säger Johan Eriksson, platschef på NCC.

En av åtgärderna är beslutet att platsgjuta stommen, vilket öppnat upp för alternativa konstruktionslösningar.

– Som allmännyttigt bostadsbolag vill vi bli bättre på att bygga och tänka lägre klimatpåverkan, samtidigt som vi bygger så att folk har råd att bo, säger Björn Ravemark, projektchef, på Helsingborgshem, och fortsätter:

– Nu följer vi det pågående arbetet och har stora förväntningar på hur den klimatförbättrade betongen kommer att påverka projektets totala klimatpåverkan,