Hem Fråga Experten Fråga Experten: Reparera sjösättningsramp?

Fråga Experten: Reparera sjösättningsramp?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Jag behöver en lösning för att reparera en sjösättningsramp för småbåtar på enkelt sätt.
Rampen består av fyra stycken prefabriserade betongskivor 1,8 m x 4 m som en gång låg plant och fint ovanpå en hårdgjord ytan av sten och grus. Skivorna är 8 cm tjocka.

Under årens lopp har vågor fått möjlighet att skölja ur sand och grus under betongplattorna, med sättningar som följd. Jag har tänkt gjuta en ny ram runt hela rampen av betong, som förhindrar att vågor kan skölja ur mer material. Om jag riktar upp skivorna innan gjutningen av ramen, kommer det att bli tomrum mellan underlaget och betongskivorna.

Vad tror ni om att fylla ut mellanrummet med löst blandad cement vatten och grus.
Om man blandar det löst, så borde det rinna ungefär som flytspackel. Sjösättningsrampen lutar så materialet kommer att vilja rinna neråt och ”packa” sig själv. Alternativen är att göra om allt från början och göra det bra och fackmässigt.
/Torbjörn

När man gjuter i vatten vill man inte att betongen skall ”vaskas ur”, d.v.s. blanda upp sig med vattnet i formen utan bara tränga undan det. Genom att tillsätta en liten mängd antiutvaskningsmedel (ca 2 gram per liter betong) kan man göra betongen tillräckligt sammanhållande och något hydrofob.

Ofta vill man ha en lös konsistens, snarlik självkompakterande betong (SKB), eftersom det kan vara svårt eller olämpligt att kompaktera betongen. Därför brukar undervattensbetong (UV) ofta ha relativt hög finmaterialhalt (cement och eventuellt filler) samt något lägre stenandel, samt eventuellt lite mer flytmedel (VR).

Om det är lite större betongvolym du behöver (över ca 1-2 m3), och man kan komma till med betongbil, rekomederar jag att du köper den färdigblandad från betongstation. Är det minder mängd så finns det torrsäckad (25 kg) undervattensbetong att köpa. Kolla på hos din bygghandel, om de inte har inne kan de säker beställa.

UV-betongen kostar lite extra, du skulle kunna komma undan billigare genom att använda Grov- eller Finbetong som du tillsätter UV-medel till. Om du kollar med din närliggande betongstation kan du säkert få lite medel (UV och eventuellt VR). Om möjligt försök att få ner betongen i formen försiktigt och fyll så betongen driver ut vattnet som en front, för att minska risken för utvaskning.

Om gjutningen inte är under vatten kan du använda en ”vanlig” betong, går att få med lös konsistens (ex S5 eller SKB) och som ett bruk utan stora stenar. Vid undergjutningar där man vill säkerställa god utfyllnad kan man använda expanderbruk/betong, finns på säck eller går att få färdigblandad från fabrik.

Om du tänker sätta samman betongen själv kan det vara lite svårt att få tag i tillsatsmedel, men om du vänder dig till närliggande betongfabrik kan du kanske få lite flytmedel och antiurvaskingsmedel eller expander.

För att få till en mycket lös konsistens kan du skruva ner vct till max ca 040 alternativt tillsätta lite kalkfiller (upp mot 2 kg per 10 liter betong), detta för att minska risken för separation av den förhöjda flytmedelsdoseringen.

Oskar Esping,  tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group