Hem Mixat Kynningsrud Prefab byter namn till Contiga

Kynningsrud Prefab byter namn till Contiga

Kynningsrud Prefab

Kynningsrud Prefab byter namn till Contiga. Ambitionen är att det ska vara klart till  årsskiftet 2020/21.

Sedan april i år ingår Kynningsrud Prefab AB i HeidelbergCement Northern Europe. Då bolaget inte längre är en del av Kynningsrudgruppen, som är verksamt inom kran, bygg och fastighet, har bolagets styrelse beslutat att inleda en process för ett namnbyte.

Betongelementverksamheten inom HeidelbergCement Northern Europe organiseras under bolaget Nordic Precast Group, och består idag av Abetong och Contigagruppen med verksamhet i Skandinavien, Tyskland, Polen och Lettland.

– Genom namnbytet förtydligar vi den nya koncerntillhörigheten och att kopplingen till övriga Kynningsrudgruppen nu har upphört, säger Jan Lagerstedt, vd i Nordic Precast Group.

Kynningsrud Prefab och Contiga AB i Norrtälje, som båda ingår i HeidelbergCement Northern Europe, är verksamma som stomentreprenörer och har i stor utsträckning liknande kunderbjudande. De kompletterar varandra i och med den geografiska täckningen.

Det sker ingen sammanslagning av de två bolagen utan det är separata bolag som kommer att operera var för sig, med varsin ledning. Det nya registrerade bolagsnamnet blir Contiga Väst AB. Båda bolagen kommer att profileras som Contiga och ha samma logotyp.