Hem Hållbarhet “Vi tänker hållbarhet och klimatförbättring i alla led”

“Vi tänker hållbarhet och klimatförbättring i alla led”

Swerocks fabrik i Skara

Swerock öppnar en betongfabrik i Skara som betecknas som Sveriges klimatsmartaste. Den högteknologiska fabriken har bland annat ett helt slutet vattensystem som gör det möjligt att sedimentera allt restvatten och återanvända detta i produktionen. 

– Kunderna har ett allt större fokus på hållbarhet och det är viktigt för oss att kunna erbjuda produkter som både håller högsta kvalitet och minskar klimatavtrycket, säger Kenth Sturesson, avdelningschef för Swerocks betongverksamhet i västra Sverige.

Liksom vattensystemet uppfyller anläggningens roterbilar och betongpumpar kraven för den högsta miljöklassningen. Samtliga kemikalier som används är godkända ur miljösynpunkt av BASTA, ett system för att certifiera trygga och giftfria materialval.

– Den nya fabriken gör att vi kan driva utvecklingen av klimatförbättrande betong snabbare framåt,. Swerocks mål är att bli helt klimatneutrala år 2045, men redan 2030 ska vi kunna erbjuda helt klimatneutral betong på marknaden, säger Kenth Sturesson

Swerocks ECO-Betong, där delar av cementen ersatts av slagg från stålindustrin, lanserades för ett år sedan. Med slagget minskar koldioxidutsläppen från tillverkningen med upp till 50 procent. Även de tekniska fördelarna är betydande med syratålighet och minskad värmeutveckling och kloridinträngning genom att betongen blir tätare.

– Vi tänker hållbarhet och klimatförbättring i alla led och har också utbildat våra chaufförer i miljövänlig och ekonomisk körning, ecodriving, säger Kenth Sturesson.

Den nya anläggningen är certifierad för framställning för alla typer av produkter i branschen.