Hem Mixat “En viktig pusselbit i vårt totala erbjudande”

“En viktig pusselbit i vårt totala erbjudande”

Utfackningsvägg

Skandinaviska Byggelements utfackningsvägg finns nu i en ny och uppdaterad variant, med förbättrade miljöegenskaper. Därmed stärker Skandinaviska Byggelement sin position som en av landets ledande helhetsleverantörer av kompletta stomsystem i betong och prefabricerade byggelement.

Emma Ljungström
Emma Ljungström.

– Vår utfackningsvägg är en viktig pusselbit i vårt totala erbjudande. Som helhetsleverantör vill vi se till våra kunders alla behov, och utfackningsväggar är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ för byggnader med bärande betongstomme, säger Emma Ljungström, projektledare på Skandinaviska Byggelement.

Utfackningsväggen, som består av ett regelverk av stål och en väderskiva, levereras skräddarsydd efter kundens behov. Genom standardiserad och väderskyddad produktion i fabriksmiljö kan väggarna tillverkas snabbt, säkert och effektivt.

– En av de stora fördelarna med att välja prefabricerade utfackningsväggar är att du får en tät byggnad väldigt snabbt. Att minimera exponering för väder och vind under byggtiden är ju alltid en trygghet. Vi använder också oorganiska material som stål, vilket gör att väggarna står emot mögeltillväxt på ett bra sätt, säger Emma Ljungström och tillägger att det även finns fördelar att hämta ur klimatsynpunkt.

En sådan är att den prefabricerade utfackningsväggen genererar minimalt med materialspill på byggarbetsplatsen. Spillet tas istället om hand på ett kontrollerat sätt i fabriken.

Med utfackningsväggen kommer även möjligheten att kunna minimera hyrestid för kranar och ställningar. Dessutom går det att beställa montage av fönster, pelare och valvavstängare med skyddsräckesfästen monterade direkt.

– Vi kan också erbjuda tillval som gör att det krävs färre moment på arbetsplatsen. Till exempel så är det bra ur arbetsmiljösynpunkt om fönster och pelare kan monteras i förväg, eftersom det blir färre tunga lyft, säger Emma Ljungström.

Förutom att beställa montage av fönster, pelare och valvavstängare i väggarna så är det möjligt att komplettera med håltagning och brandisolering av pelare. Alla ingående material är självklart registrerade hos Svanens husproduktportal och Byggvarubedömningen.