Hem Mixat Råsjöbolagen först med fossilfri betongtillverkning

Råsjöbolagen först med fossilfri betongtillverkning

Från vänster: Mats Nilsson, Lena Råbom Roman, Magnus Persson
Från vänster: Mats Nilsson, vd för Styr och ställer, Lena Råbom Roman, Magnus Persson.

Råsjöbolagen erbjuder nu betong från klimatneutral tillverkning. Oljepannorna har bytts ut mot bergvärme med elektrifierad utrustning som drivs av el från vind och vattenkraft.

– Vi har gjort investeringar på 10 miljoner kronor för att gå från en tung oljebaserad produktion till en fossilfri betongtillverkning, säger Råsjöbolagens vd Magnus Persson.

Efter att ha diskuterat flis och pellets föll valet på bergvärme. Miljövinsten i detta kliv är 100 m3 eldningsolja per år som är lika med 240 ton CO2 ekvivalenter per år. Nu fortsätter miljöanpassningen med att optimera energianvändningen på anläggningarna.

Med underlag från kunskapsföretaget Styr och ställers energikartläggning tog Råsjöbolagen beslut att att investera trots avslaget på ansökan om Klimatklivet från Naturvårdsverket.

De nya styrsystemen kopplar till all energiförbrukning, från produktion till lokalernas luftkvalitet och ljussättning. Nästa steg kan vara solenergi med elenergilagring.

– Vi är först i Sverige och, så vitt vi vet, först i världen med fossilfri betongtillverkning, säger Lena Råbom Roman, delägare i Råsjöbolagen.