Hem Mixat Lägre klimatpåverkan i Swecems nya terminal

Lägre klimatpåverkan i Swecems nya terminal

Swecem

Swecem bygger en terminal i Skellefteå som möjliggör betongproduktion med lägre klimatpåverkan.

– Eftersom det är något som slutkunderna efterfrågar idag stärker det betongproducenternas konkurrenskraft, säger Ludwig Zetterström, vd på Swecem.

Naturvårdsverket har beviljat Swecem ett investeringsstöd via ”Klimatklivet” med 40 procent av den totala investeringen på 30 Mkr. Den nya terminalen, som utgörs av en silo på 5000 kubikmeter samt en utlastningshall för bulkbilar, ska vara färdig till nästa sommar.

Betongtillverkning med biprodukter från stålindustrin är väl beprövat internationellt och ger förutom en lägre miljöpåverkan flera tekniska fördelar förutom. ECO-Betong är tätare och mer motståndskraftig mot skadliga ämnen, vilket gör den lämplig i konstruktioner för avloppsvatten.

”All betong i Sverige ska vara klimatneutral år 2045”

Att den även har en hög sulfatresistens gör den passande i salt eller bräckt vatten. Och i och med att värmeutvecklingen är lägre ger den även en minskad risk för termiska sprickor. En annan fördel är ECO-Betongens ljusare färg som minskar behov av belysning i bland annat tunnlar.

– Vår vision och målsättning är att det om tio år ska finnas helt klimatneutral betong på den svenska marknaden samt att all betong i Sverige ska vara klimatneutral år 2045. Genom att använda slagg från stålproduktion i samband med betongtillverkning bidrar vi även till minskat brytande av kalksten vilket har en miljöaspekt, säger Ludwig Zetterström.

Projektet med den nya terminalen i Skellefteå involverar Skellefteå Kommun, Port of Skellefteå och flera verksamheter inom Peabs koncern.