Hem Mixat Sjukt rekordbygge i Skövde

Sjukt rekordbygge i Skövde

Skövde Sjukhus

Utmaningen är storleken och logistiken. Det är alla aktörer överens om. De ritar och uppför två tillbyggnader för Skövde sjukhus, som nu får välbehövliga nya ytor för sin verksamhet. Byggnaderna uppförs med prefabstomme, precis som det befintliga sjukhuset en gång byggdes i slutet på 1960-talet. 

Text: Margareta Redlund Laninge. Foto: Boel Ferm.

Artikel från #5Ängsmarker och betande kor omger utbyggnaden av Skövde sjukhus, som bara ligger sex kilometer från centrum. Det råder en viss stillhet i omgivningen trots att här pågår ett stort byggprojekt som för de inblandade är det största uppdrag någonsin. För Västfastigheter är sjukhusutbyggnaden den största på 40 år, för Kynningsrud Prefab är stomleveransen den största i företagets historia och ByggDialog har aldrig tidigare haft en så stor entreprenad.

Byggstarten för Skövde sjukhus skedde 1968 och det invigdes fyra år senare. Efter 50 år var det dags att sanera fogarna från PCB, uppgradera de omoderna lokalerna och skapa en effektivare vård. Dessutom var det platsbrist. Akutmottagningen byggdes för 25 000 patienter per år. Idag har man 55 000 patientbesök.

– Det säger sig självt att vi behövde bygga ut. Nu får vi 67 000 nya kvadratmeter fördelade på två byggnader, men med gemensam entré, vilket är en ökning med 40 proc, säger projektledare Joakim Staaf, Västfastigheter.

Den ena byggnaden innehåller bland annat akutvård, ambulansintag, operationssalar och intensivvårdsavdelning och är ritad av Tyréns. I den andra byggnaden ska psykiatrin för vuxna inrymmas och är utformad av Semrén & Månsson. Företaget ritar även den akutentré som blir gemensam för de bägge byggnaderna.

 

För entreprenören ByggDialog är detta dess tredje sjukhusprojekt för Västfastigheter.

– Uppdragen har avlöst varandra med bland annan barn- och kvinnoklinik och tandmottagning. Men denna utbyggnad är den mest häftiga. Vi håller budget och tid. Det speciella med projektet är att sjukhusets alla verksamheter är inblandade och vi måste ta hänsyn till deras synpunkter, säger projektchef Mikael Jardeby, ByggDialog.

Skövde sjukhus är ett partneringprojekt och alla aktörer gillar upplägget. Det är ett väl sammansvetsat gäng av beställare, arkitekter, entreprenörer och leverantörer som alla kom in tidigt i projektet.

– Med partnering kan vi dra fördel av aktörernas kunskaper och erfarenheter och alla jobbar för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt, säger Joakim Staaf.

Trots att det är full aktivitet på bygget ser det nästan ödsligt ut på grund av de stora ytorna. Musik med David Bowie strömmar ut från en ensam radio. Det som verkligen syns är den stora, gula tornkranen från franska Potain. Den är helt ny och är Potains flaggskepp. Och dess kapacitet behövs verkligen här. Den lyfter 15,5 ton med ett utligg på 55 meter, vilket klarar lyften av de tunga elementen och placerar dem långt in i de blivande byggnaderna.

Stommarna till de två nybyggnaderna uppförs med betongelement i såväl bjälklag som fasader med Kynningsrud som leverantör och montör. Fasadelementen kommer obehandlade och målas på plats i olika nyanser av gråvitt. Bjälklagselementen är massiva, 320 mm tjocka inklusive pågjutning, och fasadelementen är sandwichelement.

– Att vi valt massiva, förspända bjälklag beror på att här krävs en robust stomme. Dessutom ökar ljudisoleringen och brandsäkerheten och det är lätt att efteråt, vid behov, göra håltagningar.  Pumpar och andra maskiner orsakar vibrationer och dessa vibrationer får inte fortsätta ut i stommen och störa den medicinska utrustningen. Därför har vi massiva bjälklag och förstärkt armering, förklarar projektledare Andreas Hellman, Kynningsrud.

Andreas Hellman och Andreas Hesselroth
Andreas Hellman är huvudansvarig för stommen medan Andreas Hesselroth, till höger, tar hand om montaget.

Tillsammans med sin namne, anläggningsledare Andreas Hesselroth, svarar han för att allt flyter på arbetsplatsen. Logistiken är en svår utmaning, säger de två. När det är som mest intensivt kommer dagligen 20 lastbilar med leveranser av betongelement och det är viktigt att de kommer i rätt tid eftersom Kynningsrud ligger först i byggkedjan. Blir montaget försenat hindras nästkommande entreprenörer.

– Minsta lilla störning påverkar projektets framdrift. Därför är det viktigt att vi har ett buffertlager av betongelement på arbetsplatsen, säger Andreas Hesselroth.

För arkitekterna har det varit en utmaning att rita byggnaderna med tanke på fasadernas elementskarvar. Helst ska inte skarvarna synas. Då kan man, som Semrén & Månsson gjort, minimera de horisontella skarvarna, det vill säga placera de 9,5 meter höga elementen på höjden.

– När vi vänder på elementen motverkar vi den 170 meter långa byggnaden att se så lång ut. Byggnaden är dessutom låg, bara två våningar ovan mark. Fasadernas elementkanter är fasade vid fönstren till vårdrummen, vilket ger ett fint skuggspel och liv i fasaden och trollar bort prefabkänslan, säger arkitekt Lisa Bergstrand, Semrén & Månsson.

“Psykiatrin är inte så tekniktung, här behövs istället mjuka värden.”

I den byggnad Semrén & Månsson ritar ska det finnas psykiatriavdelningar och mottagningsrum som ska ersätta stora delar av psykiatrin vid Falköpings sjukhus. Att rita för psykiskt sjuka patienter är något annat än att rita för övrig sjukvård.

– Psykiatrin är inte så tekniktung, här behövs istället mjuka värden. Vi har jobbat mycket med färgsättningen av golv och väggar, som går i varma toner av rött, beige och skogsinspirerat. Det ger tillsammans med inslag av träspaljéer och trä i övrig inredning en mjuk framtoning långt bort från känslan av sjukhus, säger Lisa Bergstrand.

Den byggnad Tyréns designar inrymmer mer tekniktung vårdverksamhet och är en våning högre, vilket kräver att man har både vertikala och horisontella skarvar mellan prefabelementen. Arkitekten har därför arbetat med noggrann dimensionering och placering av öppningar för att harmoniera med anslutande huskroppar samt skapa balans i fasaderna och de ljusa, luftiga utrymmena invändigt.

– Vi har jobbat nära tillsammans med Kynningsrud för att hitta den bästa utformningen på skarvindelningen. Med hjälp av blindfogar och anpassning av öppningar har vi kunnat undvika en rutig och stel fasad. säger arkitekt Salome Kent, Tyréns, och fortsätter.

– Utmaningen har dock varit att anpassa den nya byggnaden till våningshöjderna i anslutande befintliga hus. Både teknik och arbetssätt utvecklas ständigt och vi måste bygga för både dagens och morgondagens krav.

En viktig pusselbit i utformningen av Skövde sjukhus är att projekteringen skett i 3D. Det gör att arkitekter och ingenjörer har kunnat se flöden och rumssamband, sett ledningskollisioner och tidigt haft möjlighet att utvärdera olika lösningar. Läkare och sköterskor har dessutom besökt den digitala världen med hjälp av VR, vilket gett värdefull information vid utformningen.

Nybygget har miljöklass Silver, som omfattar en rad krav för solvärmelast, ljud, radon, ventilation mm samt energiåtgången. Enligt Boverkets regler innebär miljöklass Silver en energiåtgång på 80 kWh per kvadratmeter och år för endast uppvärmning. Men Regionens krav, och därmed Västfastigheters, har satt ett eget mål på 60 kWh per kvadratmeter och år och inkluderat el för verksamheten. Kravet klaras med låga uv-värden, tjocka väggelement isolerade med materialet kooltherm och cellplast i taken. Dessutom lagrar stommen i sig värme.

– Vi har kontrollerat att vi inte får in för mycket solinstrålning som vi måste kyla bort under sommaren. Och om den planerade akviferen (en geologisk bildning som lagrar grundvatten) i den nya energicentralen får klartecken i en vattendom klarar vi energikraven med råge, säger Joakim Staaf.

En annan intressant detalj för att spara vatten är att toaletterna är förberedda för spolning med regnvatten. Tills vidare ska dricksvatten användas. Men analyser ska göras för att se hur bra regnvattnet kan renas och blir resultatet bra kommer regnvatten att användas framöver.

2018 sattes spaden i marken för utbyggnaden och idag är runt hälften av stomentreprenaden klar. Sedan väntar fogning, målning, inredning med mera. 2023 planeras utbyggnaden av Skövde sjukhus vara helt klar för inflyttning.


Fakta Skövde Sjukhus
Vad:
Två nya huskroppar, 40 000 m2 resp 27 000 m2
Byggherre: Västfastigheter
Arkitekt AS-huset (akut och service): Tyréns
Arkitekt Psykiatrihuset: Semrén & Månsson
Entreprenör: ByggDialog
Stomleverantör: Kynningsrud
Konstruktör Psykiatrihuset: Integra
Konstruktör AS-huset: Cowi
Klart: 2023
Investeringar: 2,4 miljarder kronor


Byggherren
Joakim Staaf, Västfastigheter, byggherreombud
”Större operationssalar”
Joakim Staaf
Vi använder väl beprövade material och metoder. Det är vanskligt att experimentera med nymodigheter när det gäller ett sjukhus. Därför har vi valt betong i såväl fasader som stomme. Nu får vi två byggnader, en för psykiatri och en för akutsjukvård och service. Operationer kan göras i moderna salar. Dessa har också ökats i storlek. Nu är de runt 70 kvadratmeter. De befintliga är bara runt 35 kvadratmeter.


 Arkitekten, Akut och Service
Salome Kent och Daniel Holmqvist, Tyréns
”Många arbetsplatsbesök”
Projektet är mycket intressant och slutresultatet blir ett högteknologiskt sjukhus. I snitt har vi varit på bygget ett par dagar i veckan, vilket varit lärorikt och minskat glapp i kommunikationen som annars kan uppstå. Vi har också en nära dialog med stomleverantör, konstruktör, platschef med flera. Utmaningen har varit att sammanfoga den nya byggnaden med det befintliga sjukhuset till en enhet. Vi hoppas på fler vårdprojekt där vi kan dra nytta av erfarenheten från projektet


 Arkitekten, Psykiatri
Lisa Bergstrand, Semrén & Månsson
”Rytm i fasaden”
Lisa BergstrandJätteintressant projekt. Det är stort att få vara en del av ett så stort nybyggnadsprojekt som detta.  Det händer inte så ofta. Det svåra har varit att skapa en byggnad för psykiatrisk vård där både patienter och personal känner sig trygga. Vi har därför lagt fokus på mjuka värden i utformning, inredning och färgsättning. Psykiatrin är ju inte så tekniktung jämfört med övrig sjukvård. De horisontella skarvarna i fasaderna har vi försökt trolla bort och lyckats få en fin rytm i fasaden.


Mikael JardebyEntreprenören
Mikael Jardeby, ByggDialog
”Häftigt projekt”
Partnering är ett bra sätt att jobba på. Vi får en delaktig beställare och engagerade aktörer i projektet. Även graden av ändringar och tilläggsarbeten minskar. Skövde sjukhus är ett stort och häftigt projekt där många aktörer ska dra åt samma håll. Det speciella är att många av sjukhusets verksamheter, med olika vårdbehov, har varit med i processen och kunnat påverka utformningen av de två nybyggnaderna


 Stomleverantören
Andreas Hellman och Andreas Hesselroth, Kynningsrud prefab
”Tummar inte på säkerheten”
När utbyggnaden är klar har vi levererat 11 861 betongelement i form av sandwichelement och massiva bjälklag. Betongen i elementen är klimatanpassad. Vi använder återvunnen betong, spillbetong och återanvänder slamvattnet. Dessutom har vi helkrossad ballast i stället för naturgrus. Säkerheten på arbetsplatsen är extremt bra. Vi lägger mycket energi och resurser på det och vi tummar aldrig på säkerheten, utan den får kosta.