Hem Hållbarhet Grön betong i Norra kajens ventilkammare

Grön betong i Norra kajens ventilkammare

När MittSverige Vatten & Avfall bygger en ny ventilkammare på Norra kajen i Sundsvall är Skanskas gröna betong ett av byggnadsmaterialen.

– I vissa moment kan utsläppen minskas med upp till 50 procent, säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten & Avfall.

Det är första gången som Skanskas lokaltillverkade gröna betong används i ett byggprojekt i Sundsvallsregionen. Att betongen tillverkas på plats i Sundsvall bidrar även det till minskade utsläpp

– Det här är ett bra val som matchar våra ambitioner om att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Även taket blir miljövänligt med beläggning av levande växter, säger Peter Nylén.

Den 3 december göts den första delen av byggnadens väggar.  Ett moment där koldioxidutsläppet kan halveras i jämförelse med traditionell betong.

– Skillnaden i pengar mellan grön betong och den traditionella varianten är marginell och vi värdesätter insatsen för vår miljö, säger Peter Nylén.

I den gröna betongen ersätter en hög andel slagg delar av cementmängden vilket kan minska koldioxidutsläppen i vissa moment avsevärt.

– Vår gröna betong uppfyller samma höga krav som vår standardbetong när det gäller beständighet, hållfasthet, livslängd och gjutbarhet, säger Sandra Olovsson, säljare på Skanska Betong i Sundsvall.