Hem Mixat Machoindex: Grova skämt största problemet

Machoindex: Grova skämt största problemet

Machoindex 2020

Nu lanseras branschorganisationen Byggcheferna ett Machoindex som visar att nästan hälften av cheferna i samhällsbyggnad uppfattar att det finns machokultur på jobbet. Sju av tio chefer anser att diskriminerande skämt är vanligt förekommande.

Kajsa Hessel
Kajsa Hessel.

– På ett sätt är det faktiskt bra. Det blir konkret och tydligt vad vi måste agera på först. För hur ska vi få några andra än de som utgör den snäva mansnormen att trivas om vi skämtar grovt om alla de andra, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

De diskriminerande skämten handlar ofta om “hur kvinnor är”, om sexuell läggning och om etniskt ursprung. Ett genomgående mönster är att kvinnliga chefer liksom chefer yngre än 40 år ser uttryck för machokultur i betydligt högre utsträckning.

– Nu har vi en slags machometer som är öppen för alla företag, organisationer och branscher att använda, säger Kajsa Hessel. Min förhoppning är att Machoindex 2021 ska visa att den här skadliga kulturen krymper.

Byggchefernas arbete för att få bort machokulturen har pågått länge. Den är roten till många av de utmaningar branschen står inför, som kompetensbrist, korruption och dödsolyckor. I förra årets rapport konstaterades att medvetenheten om jämställdhet ökat dramatiskt i branschen men att machokulturen består.

Enligt en referensundersökning genomförd av Novus på uppdrag av Byggcheferna är machokulturen mer utbredd i samhällsbyggnadssektorn än i andra delar av den svenska arbetsmarknaden. Machoindex i ett tvärsnitt av svenskt arbetsliv är 43 procent.

– Även om vi inte är så mycket mer macho än arbetslivet i stort är vi mer macho än vi “har råd med”, säger Kajsa Hessel. För en bransch som vår som behöver attrahera de unga, de skickligaste och öka mångfalden bland de anställda är det inte möjligt att tillhöra de sämsta.

På byggcheferna.se finns rapporten i sin helhet (pdf)