Hem Mixat Finja förvärvar mark i Strängnäs

Finja förvärvar mark i Strängnäs

Finja Betong

Finja har förvärvat drygt 100 000 kvadratmeter mark från bygg- och fastighetskoncernen Kilenkrysset. Marken är planlagd för industriändamål och ligger i direkt anslutning till Finja Betongs befintliga fabriksområde i Strängnäs.

– Vi är mycket glada att kunna tillhandahålla detta markområde till en stark aktör inom sin bransch som dessutom ser en kommande expansionsfas. Vi på Kilenkrysset har alltid ett brett perspektiv vid våra markaffärer, säger Fredrik Granlund, exploateringsingenjör på Kilenkrysset.

Affären har stor betydelse för Finja Betong. Etableringen i Strängnäs går i linje med företagets ambition att vara en pålitlig leverantör i den betydelsefulla Mälardalsregionen. 2018 invigdes en modern torrbruksanläggning i det nu utökade området.

– Regionen kring Mälaren blir ett allt viktigare ekonomiskt nav och som ett av Sveriges största betongföretag är det en självklarhet att vi ska vara aktiva och närvarande här. Genom markförvärvet har vi nu tillsett möjligheten till framtida expansion i Strängnäs, säger Finja Betongs vd Bengt Widstrand.