Hem Mixat Nollenergi uppnås med solceller och betongstomme

Nollenergi uppnås med solceller och betongstomme

House of Choice

House of Choice i Arenastaden i Stockholm blir det första nollenergi-hotellet i Skandinavien. Solceller täcker stora delar av projektet tillsammans med återvunna aluminiumfasader på vågig matrisgjuten betong.

Den elva våningar höga byggnaden, som är ritad av White Arkitekter, är tänkt att bryta ner storskaligheten i Arenastaden och avvika både gestaltnings- och volymmässigt. Målsättningen är att reducera materialanvändandet i möjligaste mån.

– Vi vill gärna visa vägen med House of Choice och integrera hållbara lösningar i arkitekturen genom att förena ny teknik med ett mer traditionellt byggande, säger Petter Wesslander på White Arkitekter.

2500 kvadratmeter av fasaden är täckt av solceller som ger el för ett års förbrukning. Tillsammans med valet av betongstomme gör det att byggnaden uppnår nollenergi.

– För att klara nollenergin så har vi fått se över de flesta valen i projektet. Det har varit allt från husets utformning till isolering, fönstersättning och tekniska installationer, säger Maria Jansson, projektledare på byggherren Fabege.

Byggnaden, som har en area på 22 000 kvadratmeter, ska vara klart för inflyttning 2021. Förutom hotellet med 336 rum rymmer byggnaden en kontorsdel för Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor och 88 long stay-lägenheter.