Hem Mixat Svensk betongstandard på remiss

Svensk betongstandard på remiss

Foto: Cementa.

Ett intensivt revideringsarbete med den svenska betongstandarden SS 137003 har pågått sedan 2018. Nu finns standardförslaget ute på remiss med möjlighet att lämna åsikter.

Marcus Peterson, ordförande i SIS tekniska kommitté för betong
Marcus Peterson, ordförande i SIS tekniska kommitté för betong.

– Syftet med revideringen är främst att se över de svenska beständighetsreglerna med hänsyn till nya forskningsrön och erfarenheter. En stark drivkraft har varit att kunna öka andelen klimatförbättrad betong. Det innebär främst att tillåta ytterligare cementtyper och betongsammansättningar med större andel tillsatsmaterial i de exponeringsklasser detta anses möjligt, säger Markus Peterson som är ordförande i SIS tekniska kommitté för betong som ansvarar för revideringen.

SS 137003 beskriver hur SS-EN 206 Betong – Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse ska tillämpas i Sverige.

– Branschen har satt upp höga mål avseende minskad klimatpåverkan och färdplaner finns inlämnade till regeringen i samverkan med fossilfritt Sverige, säger Markus Peterson.

“Branschen har satt upp höga mål avseende minskad klimatpåverkan”

I standardförslaget som nu är på remiss ingår även bland annat en ny ASR-bilaga som har baserats på en färsk betongföreningsrapport och  förtydliganden kring t.ex. återvunnen betong, provning av lufthalt och det så kallade EPCC-konceptet.

– Vi har bedrivit ett omfattande arbete. Kommittén har behövt anpassa remissförslaget efter den sk neutralitetsprincipen, vilket också är en stor fråga inom den europeiska standardiseringen. Kortfattat handlar neutralitetsprincipen om att standarder inte får ange vem som ska göra vad utan istället vad som ska göras, säger Markus Peterson och tillägger:

– Vi har också tittat på möjligheten att införa nationella regler för provning av fiberdelning och tagit initiativ kring det på europeisk nivå som nu utreds så vi får se om det kommer med i standarden.

Länk till remissförslaget på sis.se