Hem Mixat Hiltis borrobot tar nästa steg mot digitalisering

Hiltis borrobot tar nästa steg mot digitalisering

Hilti Jaibot

Hilti har lanserat Jaibot, en robot som bland annat kan borra i undersidan av betongbjälklag. Med modern teknik omvandlas digitala ritningar till fysiska borrhål på arbetsplatsen.

– Genom detta tas ytterligare ett steg mot digitalisering av byggbranschen. Med upp till fem gånger högre effektivitet gentemot traditionell utsättning/borrning och med 100% exakthet, innebär Hilti Jaibot en väsentlig hjälp i att hantera utmaningar som produktivitet, hälsa och säkerhet, säger Fabio Pedrazzi i Hilti Sveriges ledningsgrupp.

Roboten är batteridriven och kan styras via wifi/mobil uppkoppling utan att det krävs expertkunskaper. Hålen, som kan positioneras och borras exakt enligt ritningarna, sparas även digitalt.

– Byggbranschens produktivitet har legat efter andra sektorer i flera år. Pressade marginaler, utmaningar med att utföra moment i rätt sekvens enligt tidsplan och brist på kvalificerad arbetskraft är ofta realitet i vår bransch, säger Fabio Pedrazzi.

Genom att nyttja möjligheterna med digitalisering kan produktivitetsbristerna delvis kompenseras.

– Vi uppnår detta genom att länka samman design, planering, dataöverföring och utförande på byggplatsen på ett intelligent sätt.

”Jaibot tar över de mest ansträngande och farliga uppgifterna”

Under utvecklingen av Jaibot har stor vikt lagts vid hälsa och säkerhet. Roboten är utformad för att underlätta fysiskt krävande och repetitiv borrning i tak och minimerar dammexponeringen. Den navigeras av användaren via fjärrkontroll och använder referensdata från Hiltis robotstation, PLT 300. Hål inom robotens räckvidd borras automatiskt och därefter flyttas roboten till nästa borrplats.

– Vi tittade på vilket rutinarbete på byggarbetsplatsen som är bland det mest påfrestande. Det upprepade slitsamma arbetet ovan huvud står för en stor del, säger Julia Zanona, global produktchef på Hilti och fortsätter:

– Vår utgångspunkt var att utveckla en robotlösning som stöttar våra kunder där det behövs som mest. Hilti Jaibot tar över de mest ansträngande och farliga uppgifterna och arbetar tillsammans med yrkesarbetarna.

​​​