Hem Mixat Nu lanseras klimatförbättrade plattbärlag

Nu lanseras klimatförbättrade plattbärlag

Thomaplatta Grön
En kombination av Thomaplatta Grön och klimatförbättrad Thomagrön-betong för pågjutning kan ge ett bjälklag med en koldioxidreducering på upp till 50 procent.

Thomas Betong lanserar nu Thomaplatta Grön, ett plattbärlag där betongen har över trettio procent lägre koldioxidavtryck i jämförelse med nuvarande betong.

– Det känns väldigt bra att vi är först ut på marknaden. Vi har redan vår första kund och de inledande leveranserna av plattbärlag med klimatförbättrad betong är i början av 2021, säger Per Ekendahl, affärsområdeschef Prefab.

Plattbärlag, som är en betongskiva med ingjuten underkantsarmering, används som bjälklag i de flesta byggprojekt. De forgjutna plattbärlagen monteras och kompletteras med armering och installationer innan pågjutning för bjälklag görs.

Plattbärlag används ofta tillsammans med skalvägg vilket ger fördelen med en monolitisk gjutning och får samma goda konstruktiva egenskaper som en platsgjuten stomme.

Thomas Betong har producerat klimatförbättrad betong sedan 2012. Företagets gröna erbjudande består sedan tidigare av stomkonceptet Thomas Miljöstomme och gröna varumärkesprodukter som Thomagrön, Thomagarage Grön och Thomabalkong Grön.

Fler produkter med låg miljöpåverkan är under utveckling för att möta den ökade efterfrågan och nå betongbranschens mål om klimatneutral betong på marknaden senast 2030.