Hem Fråga Experten Fråga Experten: Vattentät gödselplatta?

Fråga Experten: Vattentät gödselplatta?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Min granne ska bygga en gödselplatta på 5000 kvadratmeter av mald återvunnen betong, cement och vatten som fräses ihop. Plattan ska vara oarmerad. Kan denna platta verkligen bli vattentät?
/Anders

Vanligtvis brukar man
definiera betongen i sig som “vattentät” om vatten-cement-talet (vct) är max 0,60 och den innehåller någorlunda mycket finmaterial (vft max 0,50). Den är givetvis inte helt vattentät, men tillräckligt tät för att inte vatten tydligt skall läcka genom. Men det handlar givetvis också om vattentryck, tjocklek och eventuell sprickbildning.

Att använda återvunnen betong (krossad) som ersättning för delar eller hela ballasten (grus och sten) funkar fint att blanda ny betong med. Dock vill man kanske inte ha allt för mycket finmaterial från betongkrossen, då det kan vara ganska vattengrävande. En bra kombination brukar vara betongkross över 4-8 mm och sand/grus under 4-8 mm.

Huruvida plattan behöver armeras, kan jag inte svara på. Är markförhållandena stabila och punktlasterna små kan det fungera. Och är plattan tjock är kan man klara sig utan lastbärande armering. Men är man orolig för sprickbildning kan av krympningen, kan sprickarmering och/eller rörelsefogar behövas. Konsultera en konstruktör, så kan ni få hjälpa med att dimensionera plattan för laster och sprickbredder.

Till avloppsystem, gödselplattor, djurhållning, rötgasanläggningar, mm, kan man med fördel använda en mer “syratålig” betong, vilket brukar åstadkommas med lågt vct i kombination med alternativa bindemedel (främst slagg).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group