Hem Mixat Klartecken för CCS-anläggning i Norge

Klartecken för CCS-anläggning i Norge

Norcems cementfabrik i norska Brevik
Norcems cementfabrik i norska Brevik.

Det norska Stortinget har gett klartecken för en fullskalig anläggning för CCS (koldioxidavskiljning) vid HeidelbergCements cementfabrik Norcem Brevik. Därmed stärks förutsättningarna för motsvarande lösning i Sverige.

– Vår ambition är att i Sverige kunna leverera cement för klimatneutral betong år 2030, och i och med beskedet för CCS-anläggningen i Norge har vi nu kommit ett stort kliv närmare detta, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef för Cementa och HeidelbergCement Northern Europe.

Anläggningen ingår i det norska projektet Langskip som är en klimatsatsning på totalt 25 miljarder norska kronor, varav 3,3 miljarder är öronmärkta för cementindustrin. Arbetet i Brevik startar omgående, med målet att börja avskilja koldioxid från processen år 2024. Resultatet blir en halvering av koldioxidutsläppen för den cement som levereras från fabriken.

– HeidelbergCement värderar samarbetet med de norska myndigheterna högt och projektet visar på vikten av att näringsliv och det offentliga hittar gemensamma vägar framåt. Nu ser vi fram emot att bygga upp världens första fullskaliga anläggning för koldioxidavskiljning inom cementindustrin, och projektet kommer att kunna inspirera och visa vägen för både koncernen, branschen och andra industrier, säger Giv Brantenberg, General Manager HeidelbergCement Northern Europe, och fortsätter:

– Cement och betong är oumbärliga material i samhällsbyggandet. Ska vi fortsätta utveckla samhället och samtidigt kunna nå klimatmålen nationellt och globalt så är den här utvecklingen helt nödvändig.

Cementas fabrik i Slite på Gotland har pekats ut av HeidelbergCement-koncernen som en framtida CCS-anläggning. Men då krävs beslut om en förstärkt elförsörjning, kortare ledtider för miljöprövningsproceseer och samverkan mellan politik och marknad för finansiella möjligheter.

– Om alla pusselbitar faller på plats så kommer vi lyckas och vi ser fram emot att fortsätta vara drivande i arbetet med branschens klimatomställning, säger Karin Comstedt Webb.