Hem Mixat Dansk cement minskar avtrycket med 30 procent

Dansk cement minskar avtrycket med 30 procent

Aalborg Portland

Danmark enda cementtillverkare, Aalborg Portland, presenterar Futurecem, en cementsort som minskar koldioxidavtrycket med 30 procent jämfört med den vanliga. 

– Detta är den största produktförändringen vi har sett på decennier. Vi använder lera istället för bara krita och kan med den tekniken behålla kvaliteten samtidigt som vi skapar ett cement med lägre CO2-avtryck, säger Thomas Uhd, hållbarhetschef på Aalborg Portlands moderbolag Cementir.

Futurecem är ett resultat av ett samarbete mellan betongindustrin och Danska Tekniska Institutet.

– Utveckling av nya typer av cement är ett av de viktigaste initiativen och kan göra en avgörande skillnad, säger Lars Nyholm Thrane, tillförordnad chef för betongcentret vid Tekniska institutet.

Det nya cementet kan användas i produktion från och med den 1 januari 2021, men det betyder inte att den gamla betongtypen avvecklas omedelbart. Först 2030 kommer Aalborg Portland att sälja enbart Futurecem (eller en vidareutveckling av produkten).

– Vi kan inte ändra vår portfölj från en dag till en annan, men det behöver inte ta tio år. Det beror bland annat på råvarusituationen och efterfrågan, säger Thomas Uhd.

Med den nya typen av betong kan den färdiga betongindustrin potentiellt spara 250 000 ton koldioxid årligen, men enligt Aalborg Portland är intresset för den nya typen av cement ganska ljummet från stora delar av byggbranschen.

– Vi går ut med en produkt även om vi inte vet om det finns efterfrågan. Vi upplever inte något stort sug ännu, säger Thomas Uhd.

Enligt Aalborg Portlands egna beräkningar kommer den nya cementtypen att lägga till 0,4 procent på den totala byggkostnaden. Ett bygge för 350 miljoner danska kronor kommer därmed att kosta 351,5 miljoner med ett miljövänligt cement.