Hem Mixat Gratis tamponger i Peabs pilotprojekt

Gratis tamponger i Peabs pilotprojekt

Camilla Hartman Frilander, arbetschef och Sanna Svensson, platschef i Örebro
Camilla Hartman Frilander, arbetschef och Sanna Svensson, platschef i Örebro. Foto: Elin Wiewegg.

Genom ett nytt avtal med det lokala start-up företaget Period Pack inför Peab i Örebro gratis tamponger på alla arbetsplatser och byggbodar i staden.

Peab i Örebro är därmed först ut i ett pilotprojekt där gratis tamponger tillhandahålls på alla arbetsplatser, såväl kontor som byggbodar. Avtalet går ut på att Period Packs behållare med tamponger placeras på Peabs toaletter och fylls på löpande genom ett abonnemang.

Tampongerna kommer att erbjudas alla som besöker en arbetsplats, oavsett om personen är anställd eller inte. Även om andelen kvinnor i produktion i dagsläget är låg vill Peab med initiativet möjliggöra för fler att verka i byggbranschen.

 Jag, liksom säkert många andra, har någon gång råkat ut för att ha glömt mensskydd när jag som bäst behöver det. Byggarbetsplatser ligger inte alltid centralt på våra orter vilket också gör att det kan vara svårt att hinna iväg på rasten för att handla om man glömt skydd. Dessutom är det ju ingen som tar med sig eget toalettpapper när de ska besöka en arbetsplats, det borde vara samma sak med mensskydd, berättar Camilla Hartman Frilander, arbetschef i Örebro och initiativtagare till projektet.

För att lösa inköpen till temporära arbetsplatser samarbetar Peab med den lokala organisationen Lambertsson i Örebro.

– Lambertsson har sedan tidigare beslutat att utrusta både nya och gamla uthyrningsbara byggbodar med sanitetsbehållare som standard. Örebrosatsningen är ett spännande pilotprojekt där nästa steg för oss är att undersöka om vi kan lägga till mensskydd som valbar utrustning i vårt sortiment, säger Fredrik Bergström, regionchef Lambertsson.

Enligt Maria Hernroth, hållbarhetschef på Peab, är det här en satsning som helt stödjer Peabs likabehandlingsplan:

– Vi arbetar ständigt med dessa frågor, bland annat utbildar vi våra 16 000 medarbetare i likabehandling, genomför projekt inom ramen för det sociala hållbarhetsarbetet Peab Life för att få ungdomar att tänka förbi stereotyper och arbetar aktivt för att attrahera mångfald till Peabskolan.