Hem Fråga Experten Fråga Experten: Värmeslingor i betonggolv?

Fråga Experten: Värmeslingor i betonggolv?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi har byggt upp en grund med lecablock och fyllt med singel. Vi ska nu lägga en 30 cm tjock isolering sedan armeringsjärn. Vi gjuter en betongplatta 10 cm ovanpå detta och den ligger ovanpå lecablocken. Ytan blir 18kvm, 16mm skjuter ut utanför leca blocken. Endast en sida av grunden vätter mot huset. Frågan hur lägger vi värmegolvet?

Förslaget vi har fått är gjuta betongplattan och sedan lägga värmeslingorna och ovanpå detta flytspackel.Vi undrar om man lägger värmeslingor i flytspackel ovanpå betongen: Hur långt ut ska värmeslingorna gå? Kan vi bygga ovanpå flytspacklet? Hur fungerar det med isoleringen med flytspackel?

Om vi inte lägger värmeslingor ovanpå så finns det en variant att lägga slingorna längs med armeringsjärnen men jag har hört att det kan finnas vissa risker med detta, stämmer detta? Eller gjuta betongplattan sedan bygga upp uterummet och sedan lägga ett flytgolv. Frågan är också elslingor eller vattenburet slutet system som värms med en liten värmare?
/Carina

Det smidigaste och billigaste är om ni gjuter in värmeslingorna i betongplattan. Funkar också att lägga dem på betongytan och sedan spackla upp så det blir ca 30 cm över rören/slingan. Finns anpassade golvspackel (cementbaserade) för olika tjocklekar och för golvvärme.

Avståndet mellan slingorna (cc-avstånd) varierar på vilken typ det är och hur stor effekt ni vill få ut, och kan vara mellan ca 80 och 200 mm. Ungefärligt avstånd till väggen kan vara halva cc-avståndet.

Jag ser inga större problem att fästa slingan ovanpå armeringsnätet, även om vissa tycker det är en dålig lösning. Dock är det viktigt att vara försiktig när man går på nätet innan gjutningen är klar, och lämpligen används buntband av plat och inte najtråd. Det finns också fixturer i plast man kan använda för att underlätta utläggningen av slingan, samt för att få bättre koll på avstånd.De som sålt värmeslingan bör också ha anvisningar för cc-avstånd, hur den skall läggas ut och lämpliga tillbehör.

Om ni skall ha exponerat betonggolv, kan ni välja att glätta ytan i tidigt skede eller slipa den när den hårdnat. Glättningen ger en jämngrå nyans, medans slipningen exponerar ballasten och ger ett annat utseende. Om ni inte vill avjämna och hårdgöra med glättning eller slipning, kan ni avjämna ytan med ett cementbaserat golvspackel anpassat för att vara exponerat. Vare sig ni glättar, slipar eller spacklar ytan behöver den sedan ytbehandlas för att dammbinda och gör den mer smutstålig.

Har ni inget befintligt vattenburet värmesystem bör ni nog välja el-slingor. Är ofta billigare och smidigare att installera, och enklare att styra/reglera. Man kan tänka sig att golvvärmen mer är för komfort, och att ni kompletterar med en luft/luft värmepump för uppvärmningen. Ger då även möjlighet till kyla, vilket kan behövas i uterum som kan bli ganska varma sommartid.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group