Hem Mixat Nya Hisingsbron öppnas till våren

Nya Hisingsbron öppnas till våren

Hisingsbron
Visionsbild: Tomorrow/Göteborgs Stad

Den nya Hisingsbron i Göteborg är snart färdigställd och tas i bruk våren 2021. Bron är byggd i betong och stål och består av brodelen ”Arpeggio”, Stadstjänarebron och en anslutande kollektivtrafikbro.

I stängt läge har Hisingsbron en segelfri höjd på 12 meter som ökar till 28 meter i öppet läge. De fyra pylonerna i mitten har en höjd på 35 meter över vattenytan. Som grund för pylonerna har två betongfundament gjutits ovanpå pålarna.

“Arpeggio”, som är delen av över älven, omfattar ca 440 meter bro. Överbyggnaden är en samverkanskonstruktion med tre stållådor och en gemensam betongplatta. Under farleden mellan pylonparen i betong och stål löper kulvertar.

Förutom sex fasta öppningstider varje dygn kommer bron att öppnas vid ytterligare tillfällen under helger och sommaren.

Film av Jan Einar Eriksson.